Folk i de to nabokommunene stemte om kommunesammenslåing mandag. I begge kommunene ville flertallet at kommunene skal fortsette alene. Det var lav oppslutning om folkeavstemningen både i Skaun og Melhus.

Skaun hadde en valgoppslutning på 40,1 prosent. 45 prosent stemte for å fortsette alene. 26 prosent ville til Orkdal og 27 prosent ville slå seg sammen med Melhus.

- Oppslutningen var dårlig, sier Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp). Han mener iallefall at halvparten av de stemmeføre burde ha stemt. Nå slår han fast at de aller fleste som har stemt, vil fortsette som egen kommune.

Begge ordførerne var mot sammenslåing

- Det er omtrent like mange som vil til Melhus som til Orkdal, slår han fast rett etter at opptellingen er klar mandag kveld. Nå skal kommunestyret ta den endelige beslutningen 21. juni.

20 prosent stemte i Melhus

I Melhus var oppslutningen langt dårligere. Der var det bare 20 prosent som stemte. Et stort flertall av de som stemte, hele 68 prosent, ville at Melhus skulle fortsette alene. Også der har kommunestyret det endelige ordet 21. juni.

Både ordfører Jon P. Husby (Sp) i Skaun og Gunnar Krogstad (Ap) i Melhus stemte mot kommunesammenslåing. Begge vil at kommunene deres skal fortsette som i dag. I går ønsket begge god valgoppslutning og et tydelig råd fra innbyggerne.

Skauningene hadde hele tre alternativer i stemmelokalet:

Skaun kommune bør bestå som i dag.

Melhus kommune og Skaun kommune bør slår seg sammen.

Kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal, Snillfjord, Rindal og Skaun bør slå seg sammen.

I Melhus var alternativet å slå seg sammen med Skaun eller fortsette alene.

- Det har ikke vært noe stort rush, sa stemmestyreleder Lars Arne Pedersen i Buvika et par timer før valglokalet stengte. Han var da skuffet over for dårlig oppslutning.

Mange innflyttere i Buvika

- Buvika har stor tilflytning. Det betyr at mange ser på Buvika som en bra plass å bo uten at kommunetilhørigheten er så viktig, sier stemmestyrelederen.

Vil til Orkanger: Merete Hernandez stemte for Orkdalsalternativet. Hun syns det er bra med industrien i Orkdal. Foto: Therese Alice Sanne
Dette er Buvika. Nye eneboliger der mange jobber i byen. Foto: Therese Alice Sanne
Melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) Foto: Therese Alice Sanne