Det kom frem i forbindelse med et pressemøte som Forsvarsbygg, Forsvaret og Ørland kommune holdt onsdag.

- Det handler om isolerte enkeltepisoder, men for de som opplever det oppleves det veldig, veldig sterkt, sier direktør Svein Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Sammen med ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H) og sjef for Ørland flystasjon, Aage Longva, velger han å gå ut med saken for å ta ondet ved roten. Oppfordringen de kommer med er at folk viser folkeskikk

Redde for å gå i uniform

Ifølge Thoresen handler personangrepene om skjellsord og mishagsytringer mot enkeltpersoner i lokalmiljøet.

- Det er snakk om personer som nå finner  det vanskelig å gå på butikken, på korpsøvelse eller delta i andre aktiviteter i nærmiljøet sitt. Dette er ikke noe som gjelder hele lokalsamfunnet, så det synd at disse episodene trekker ned på helheten, sier Thoresen.

Han kaller det svært utfordrende at enkeltpersoner nå blir gjort til representanter for hele organisasjonen de er ansatte i og som har fått et statlig oppdrag.

Ifølge sjef for Ørland hovedflystasjon, Aage Longva, er situasjonen nå sånn at enkelte ansatte i Forsvarsbygg ikke vil bruke uniform utenfor selve flybasen. Han sier dette er en ny situasjon, siden det aldri tidligere har vært problematisk for forsvarsansatte å gå i uniform i nærmiljøet.

- Dette er trist og leit. Vi har aldri opplevd noe sånt før, og det handler ikke om at kampflybasen ligger her, om Forsvaret, eller om forsvarsviljen. Det kan handle om konflikten rundt rød sone og støy, sier Longva.

- Vi har ingen indikasjon på at det er knyttet direkte til det, men der har det vært friksjon, sier Thoresen.

- Godt kjent

Thoresen forteller at Forsvarsbygg har fått meldig om flere episoder fra flere hold. Både anonymt og via tjenestevei. Men siden det er snakk om personalproblematikk vil han ikke gå i detaljer for ikke å identifisere enkeltansatte. Han har ikke full oversikt over hvor mange episoder det totalt er snakk om.

- Sakene er ikke anmeldt. Det kan ikke vi gjøre, men vi har sagt at vi vil støtte de som eventuelt velger å gå til anmeldelse, sier Thoresen.

Den første episoden skal ha skjedd i vinter ifølge Forsvarsbygg-direktøren.

- Jeg har bare vært i jobben i fire måneder. Det tok fire dager før jeg fikk den første henvendelsen om dette, sier Thoresen.

- Når ansatte velger å ta opp dette på et allmøte så antar jeg at det er godt kjent, sier Thoresen.

Forberedt på kritikk

Ordfører Tom Myrvold sa i sin innledning på møtet at han opplever at det egentlig har vært svært få problemer rundt etableringen av kampflybasen. Han sier arbeidet så langt har gått bedre enn forventet.

- Men det blir feil når man angriper lokale forsvarsbygg-ansatte og gjør dem til representanter for hele organisasjonern. Det er å ta mannen, ikke ballen. Alle har klare roller og det må man skille klart mellom, sier Myrvold, som understreker at det er snakk om holdninger som mange i kommunen gir uttrykk for. Han sier dette er problemer som kommunen ikke har greid å fange opp i stor nok grad.

Sammen med forsvarsbygg-direktør Thoresen oppfordrer han folk til å vise normal folkeskikk.

- Vi er forberedt på å motta kritikk, og vi må stå for måten vi gjennomfører oppdraget vårt på, men vi kan ikke akseptere slike enkeltepisoder, derfor går vi ut med dette, sier Thoresen.

foto
Under et pressemøte i Ørland fortalte ordfører Tom Myrvold og Forsvarsbygg-direktør Svein Thorbjørn Thoresen om mobbing av Forsvarsbygg-ansatte. Fra v. sjef for Ørland flyastasjon Aage Longva, Thoresen, Myrvold og kommunikasjonsansvarlig Heidi Sørskog i Forsvarsbygg. Foto: MMS: FRANK CADAMARTERI