Og Forsvarsbygg skal fortsatt dele ut kontrakter for nærmere tre milliarder kroner.

- Bare en tredjedel av jobbene er satt bort så langt, sier direktør for kampflybasen hos Forsvarsbygg, Olaf Dobloug.

Her kan du lese mer om at nesten alle kontraktene i forbindelse med kampflybasen har gått til modtnorske aktører. Totalt har de sikret seg avtaler for 1,4 milliarder kroner. Det viser en oversikt som Forsvarsbygg har utarbeidet for Adresseavisen.

Selv om det er bare et knapt år til det første av de nye kampflyene lander på basen, i september 2017, vil de tunge investeringene og byggevirksomheten ved Ørland flystasjon fortsette i mange år fremover.

- Vi er i rute med byggingen, men fortsatt gjenstår entrepriser til en samlet verdi på mer enn 2,5 – 3 mrd. kroner, som kommer i tillegg til allerede inngåtte kontrakter, sier Jens Levi Moldstad, plan og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

Strengt sikkerhetsregime

Rundt oss, nesten på alle kanter, foregår det bygging. Rett innenfor porten, gror en ny befalskaserne opp av bakken, på motsatt side av veien et nytt forleggningsbygg. Det leveres i ferdige moduler. Og lenger inne på området er både det nye skvadronbygget, det enorme vedlikeholdsbygget og en ny fjernvarmesentral under bygging.

Alt skjer under et strengt sikkerhetsregime, som krever at alle som kommer inn på området er sikkerhetsklarert. Adresseavisen får heller ikke lov til selv å ta bilder av byggearbeidet som pågår.

På topp

På byggeherrekontoret inne på kampflybaseområdet snakker Dobloug om at aktivitetsnivået ikke har vært større siden de startet for tre år siden, ett år etter at Stortinget fattet utbyggingsvedtak for basen i 2012.

Så langt er det inngått kontrakter for over 1,5 milliarder kroner.

- Vi er på det høyeste nivået vi har vært og bygger for ca ti millioner kroner om dagen, sier Dobloug.

Mandag inviterer forsvarsbygg til leverandørtreff for å snakke om kontraktene som kommer, og spesielt utbyggingen som skal skje på Evenes og de store oppdragene med å bygge ut hangarer, beskyttelses og sikringsanlegg rundt kampflybasen på Ørland. Bare det siste er anslått til over 300 millioner kroner.

- Hovedaktiviteten vår er ferdig i 2020, men en slik base som dette blir aldri ferdig. Den vil utvikle seg hele tiden, sier Dobloug.

En egen leir i leiren

Inne på baseområdet, trygt inne bak sikkerhetsgjerdet, bor og spiser også de arbeiderne, som ikke selv bor i nærheten. I lange perioder har alle de 380 plassene i det modulbaserte anleggshotellet vært full. Det betyr selvsagt fullt kjør for serveringsenheten like ved.

Dobloug snakker om hvor få problemer det har vært knyttet til mannskapet, han tror forklaringen er dyktige og seriøse entreprenører, og at de bor inne på selve basen.

- Det har vært noen få utfordringer, men den største for entreprenørene har faktisk vært å skaffe mange nok betongarbeidere, sier Jens Levi Moldestad.