Vernepliktige vil merke den skjerpede beredskapen: - Det snakkes mye om det

foto