Det opplyser forsvarer Elisabeth Myhre i starten av ankerettsaken mot den terrordømte trønderen (34), som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Mener seg frifunnet

Trønderen ble dømt for terrordeltakelse i Syria i november i fjor. Da terrorsaken gikk for tingretten ble den først utsatt i to dager.

Rettsforhandlingene startet da med en begjæring om utsettelse av hele saken på grunn av nye opplysninger. Årsaken var påstanden om at 34-åringen allerede var frifunnet for deltakelse i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) i Tyrkia.

Forsvarerne mente det etter all sannsynlighet forelå en frifinnende dom i saken fra Tyrkia, og det ble vist til uskyldspresumsjonen i jussen, hvor det grunnleggende rettsprinsippet er at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak.

Også saken i lagmannsretten startet med henvisning til denne dommen.

- Vi har nå endelig fått tak i det som skal være dommen fra Tyrkia. Den blir nå oversatt. Derfor er det for tidlig å si hva innholdet er, oplyser forsvarer Elisatbeth Myhre.

Verdalingen ble fengslet i Tyrkia da han rømte fra Den islamske stat (IS) i slutten av april 2016. Han ble deportert til Norge fra Tyrkia i august 2016. Han ble arrestert av PST da han ankom Gardemoen.

Nekter straffeskyld

34-åringen møtte i retten med blårutete skjorte og dongeri. Det var strenge sikkerhetstiltak for de som skulle inn i rettssalen i lagmannsretten. Alle måtte vise legitimasjon, og håndbagasjen ble sjekket. Utenfor står det bevæpnede vakter.

- Det er ingen dramatikk i dette. Det er vanlig i denne typen saker, opplyser lagdommer Eirik Vikanes.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari leste opp tiltalen mot trønderen. Han står tiltalt for å ha inngått terrorforbund (straffelovens §147a fjerde ledd) samt deltakelse i terrororganisasjonen IS (straffelovens §147d).

Han nektet tirsdag straffskyld på begge punkter.

Her kan du lese historien om de tre nordtrønderne som reiste til Syria og sluttet seg til IS

Overlege på vitnelista

Så å si de samme vitnelisten som i tingretten ble presentert for lagmannsretten. Familien og en latvisk venn av tiltalte fra tiden i Syria, står på lista over vitner. Det gjør også en nær venn fra Verdal.

Også de sakkyndige vitnene er stort sett de sammen.  Lars Gule, førsteamanuensis fra OsloMet, og forsker Anne Stenersen fra Forsvarets forskningsinstitutt står på lista.

Det nye er at en overlege fra Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Levanger, og muligens en fengselspsykolog skal nå også vitne i saken mot den terrordømte trønderen.

Adresseavisen har tidligere skrevet at sakkyndig vitne Lars Gule mente at retten i dommen fra tingretten burde ha tatt hensyn til 34-åringens mentale helse da han reiste til Den islamske stat i desember 2014.

I tingretten kom det frem at verdalingen dro til Syria bare to dager etter at han hadde skrevet seg selv ut fra psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger. Forsvarer Myhre ønsker mandag ikke å svare på spørsmål fra Adresseavisen om det er gjort nye prejudisielle observasjoner av verdalingen.

Tiltaltes forklaring

Første uke i retten starter med innledningsforedrag. I tillegg skal tiltalte forklare seg tirsdag og onsdag. Etter det skal de sakkyndige forklare seg. I Neste uke blir det bevispresentasjoner og vitneforklaringer. Siste uke er satt av til forsvares bevisførsel og prosedyrer.

Tiltalte forsvares av advokatene Elisabeth Myhre og Trygve Staff. Aktoratet består av Frederik G. Ranke og statsadvokat Carl Fredrik Fari. Retten administreres av lagdommer Eirik Vikanes.

En jury på ti stykk skal ta stilling til om verdalingen har deltatt i terrororganisasjonen IS, og om han har inngått terrorforbund.

Siste rettsdag er fredag 29.

Så du denne?: IS-avhopperen fra Verdal hevder han ved en tilfeldighet skal ha truffet på venneparet i IS-kontrollerte Syria