Fant eksplosiver og håndgranat innomhus. Forsvaret varslet