Forrige uke ble det klart at Bindal og Leka fikk reversert vedtaket om tvangssammenslåing i Ytre Namdal. Torsdag kom også svaret på hva som skjer med de to andre kommunene, Vikna og Nærøy. I kommunalkomiteen ble det enighet om at disse slås sammen, og at det ikke blir andre kommuner med.

Ordfører i Nærøy, Steinar Aspli (Sp) sier til NA at han helst hadde sett at Nærøy og Vikna fikk gå inn i en frivillig sammenslåingsdiskusjon, men at han er klar for å finne fram igjen intensjonsavtalen og gå videre i prosessen.

- Tatt signalene

Det samme gjelder Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap).

- Jeg oppfatter dette som om komiteen har tatt signalene fra Nærøy og Vikna når det gjaldt interpellasjonen fra Senterpartiet om reformen. Ingen av kommunene ønsket en reversering, sier Hellesø til NA.

Vil ha med Leka og Bindal

Stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønset, mener det i utgangspunktet ville vært bra for innbyggerne at alle fire kommunene gikk sammen til en stor kommune.

- Når det er flertall i Stortinget for å la Leka og Bindal bestå som egne kommuner, er det likevel bra for folk og næringsliv at Vikna og Nærøy slås sammen fra 1. januar 2020. Jeg er glad for at Vikna og Nærøy nå slår seg sammen til en større kommune som får bedre forutsetninger for å gi bedre tjenester til innbyggerne sine.

- Med større kommuner kan vi få bedre fagmiljø som kan gi bedre tjenester til folk, og som bedre legger til rette for næringsutvikling i kommunen.

- Nå kan vi få ro rundt situasjonen slik at Vikna og Nærøy kan fortsette sammenslåingsprosessen. Vi har også sagt at det er rimelig at Vikna og Nærøy får beholde noe mer enn en forholdsmessig andel av tilskuddene, da de økonomiske forutsetningene for sammenslåingen er endret som følge av reverseringen. Dette må departementet komme tilbake til.