Ørland: Tirsdag starter første del av natt-øvelsen, forteller sveitsernes detasjementsjef Mathias «Stoner» Steiner.

Selv har han vært på plass på Ørland hovedflystasjon siden torsdag for å gjøre de siste forberedelsene.

Mandag lander de sju sveitsiske flyene og mannskapet på basen. I løpet av de neste fire ukene vil 35 piloter og i alt 90 personer fra det sveitsisk flyvåpenet øve i Norge.

Til Ørland i 16 år

- Målet er å tilby basistrening for pilotene. Vi kan få gjort mer effektiv trening her enn hjemme, sier Steiner.

Den sveitsiske øvelsen har lang tradisjon ved Ørland hovedflystasjon. Dette er sekstende gang øvelsen, som kalles Swiss Nightway, avvikles.

- Det er flere viktige grunner til at vi kommer hit. Dere har lenger netter enn vi har nå. Avstanden hit er overkommelig, og her finnes anlegg og øvingsområder som gjør at det er mulig å øve mye. Mangel på personell gjør at vi får lite flytid hjemme. I tillegg har vi et veldig god forbindelse med det norske flyvåpenet, som gjør dette mulig, sier Steiner.

Skal fly tre ganger om dagen

De sveitsiske flyene vil ta av i tre konsentrerte perioder hver dag. Aktiviteten vil foregå på sen ettermiddagstid og kveldstid. I forbindelse med øvelsen skal også norske jagerfly øve sammen med sveitserne, forteller presseoffiser Sigurd Tonning-Olsen fra 138 luftving på Ørland.

- Det meste av øvelsesaktiviteten vil foregå over sjøen, noe av flygingen blir over land, sier Steiner. Øvelsesområdene er de samme som norske jagerfly normalt benytter, blant annet langs kysten fra Ørland og nordover oppover til Nordland og over land i Namdalen og fjellområder sør i Norge. Den sveitsiske detasjementsjefen sier det også vil foregå øvelsesflyging i nærområdet rundt basen, spesielt for de minst rutinerte sveitsiske pilotene.

Vil høres. Mandag lander sveitsiske jagerfly på Ørland. Tirsdag denne uken starter nattøvelsen som skal pågå i fore uker fremover. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere nattøvelse. Foto: DAN ÅGREN
Skryter av Ørland. Sveitsernes detasjementsjef Mathias Steinar sier han er glad for å være tilbake på Ørland hovedflystasjon. Foto: Dan Ågren