Radiomann, begravelsesagent og sykkelplanlegger takket kongen

foto