- Jeg er enormt imponert, fastslo LO-sjefen flere ganger da hun besøkte Ørland hovedflystasjon fredag.

Det hun sikter til er det strengt regulerte og ryddige forholdene ved gigantutbyggingen. Allerede i anbudsprosessen skriver entreprenørene og underleverandører under fullmakter som lar skatteetaten vurdere og kontrollere dem. Dersom det påvises noe som ikke er etter boka kan selskaper bli avvist eller få strenge oppfølgingskrav.

Lar fagforeningene si sitt

Fagforeningene ved lokale Lo-representanter, får også mulighet til å vurdere og uttale seg bla om firmaenes skiftordninger, tariffordninger og sikkerhetskrav.

Bakgrunnen for alt dette er blant annet de strenge sikkerhetskravene den nye kampflybasen er underlagt.

Her kan du lese mer om hvordan trønderske og midtnorske entreprenører og selskaper har kapret så godt som alle kontrakter som er tildelt i forbindelse med utbyggingen av Ørland flystasjon

Roar Aas, som er en av de to sentrale LO-representantene i prosjektet snakker om  at det må være et mål å få til gode løsninger uten for mye byråkrati. En nøkkel er ifølge Aas strengere kontroll før oppstart og oppfølging underveis.

- Det er utrolig bra å se hvor godt ordningen med LO-koordinatorer fungerer, sier Kristiansen.

foto
Olaf Dobloug fra Forsvarsbygg forteller LO-sjef Gerd Kristiansen, i gult, om arbeidet med å bygge den nye kampflybasen. Foto: Dan Ågren

Tydelig plan

- Dette har vært planen hele tiden. Vi har hatt fokus på at det ikke skal være skader og heller ikke sikkerhetsbrudd. Vi har erfaring med å jobbe slik, vi har gjort det før, blant annet på Rena, sier Olaf Dobloug, som er direktør for Kampflybase-utbyggingen i Forsvarsbygg.

Bare norske arbeidstagere jobber i dag med bygginen av  den nye kampflybasen. Årsaken er rett og slett at Forsvarsbygg har gjort det klart at det trolig vil ta for lang tid å få sikkerhetsklarert utenlandske arbeidstagere.

Av de ca. 500 som nå jobber med å bygge den nye kampflybasent bor de 400, som ikke bor i nærområdet, inne på baseområdet. Det hele forløper i så rolige former at det er helt uvanlig.

Og inne på baseområdet er det bygget opp en helt egen leir, med sovefasiliteter, servering, kiosk, treningsrom og fellesareal.

- Jeg har snakket med lensmannen og han sier de ikke merker noe til alle de arbeiderne som er her, sier Forsvarsbyggs direktør for kampflybase-utbygginen, OlaF Dobloug

Vil kopiere modellen

Flere peker overfor Adresseavisen på at byggingen av kampflybasen er et foregangsprosjekt når det gjelder å sørge for at det kun benyttes seriøse firma. Det er LO-sjefen enig i. Hun viser til at det er flere som har løst dette på en god måte, men  likevel sier hun vil ta med seg inspirasjon herfra i møter med andre.

- Det er slik det burde vært gjort med alle offentlige innkjøp. Dette er mønstret for hvordan det burde være. Det kan ikke være nødvendig med anlegg som er underlagt strenge sikkerhetskrav for å få til en god ordning. Det går an å tilpasse dette også til små prosjekter, sier Kristiansen.