- Det har vært en kultur for å være sammen hele døgnet

foto