Vollan betrakter den meget omdiskuterte avtalen som «veldig uheldig», og han mener i likhet med Leksvik kommune at avtalen er ugyldig.

- Jeg ser vanskelig at vi får til å inngå noen avtale med han som kommuneadvokat på grunn av det som har skjedd. Men det er min mening. Det er fellesnemnda som må bestemme det, sier Vollan, som selv sitter som nestleder i fellesnemnda Rissa Leksvik.

LES KOMMENTAR: Skamløse kommunetopper

- Hva mener du?

- Jeg mener at det som har skjedd i denne saken, gjør at jeg ikke har tiltro til han i en såpass viktig stilling som kommuneadvokat i den nye kommunen, sier Vollan.

Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) er leder i fellesnemda.

- Saken er fremdeles under undersøkelse, men jeg føler at det er problematisk og komplisert å fortsette samarbeidet med Dretvik. Vi må drøfte det i fellesnemda, sier Saghaug.

Les også: Kommuneadvokat på Fosen skulle få 3,7 mill. i etterlønn

- Uheldig gjort av Strøm

- Blir dette tema på neste møte i fellesnemnda?

- Det blir før eller senere.

Fellesnemnda Leksvik og Rissa vedtok i fjor sommer at Vigdis Bolås blir rådmann og Dretvik blir kommuneadvokat i den nye Indre Fosen kommune. En del av den meget omdiskuterte arbeidskontrakten til Dretvik, omhandler hans vilkår som fremtidig kommuneadvokat i Indre Fosen. Denne skulle vært behandlet av fellesnemnda. Det ble den aldri, den ble bare signert av tidligere ordfører og varaordfører i Leksvik.

- Hva tenker du om at din tidligere ordførerkollega Einar Strøm inngikk en avtale på vegne av Indre Fosen?

- Det som skulle vært gjort, var å lage en avtale med forbehold om godkjenning i de riktige organene. Det ble ikke gjort. Det var uheldig, sier Vollan.

- Jeg er overrasket

Rissa-rådmann Vigdis Bolås blir eventuelt den fremtidige sjefen til Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik, dersom han blir kommuneadvokat, som planlagt.

- Hva tenker du om kontrakten?

- Jeg er overrasket. Dette er ingen grei sak, sier Bolås, som ikke vil kommentere innholdet i kontrakten utover dette.

- Hva vil du som prosjektleder for sammenslåingsprosessen gjøre videre?

- Dette er først og fremst en Leksvik kommune-sak. Jeg har ikke tatt stilling til dette ennå. Jeg forholder meg til at Leksvik kommune har sagt at kontrakten er ugyldig, sier Bolås.

- Men det setter deg i vanskelig situasjon? Hvordan vil en slik lønnsavtale påvirke økonomien i den kommunen du tar over fra 2018, hvis det utløses en etterlønn på 3,7 millioner?

- Jeg forholder meg til at Leksvik kommune sier kontrakten er ugyldig.

- Mange kommuner skal inn i sammenslåingsprosesser som dere har vært i fremover. Hvordan gjøre overgangen fra to til én rådmann så grei som mulig?

- Jeg tror det er veldig lurt at rådmennene snakker med hverandre og finner ut litt hva man ser for seg og ønsker seg. Hvis det er flere som ønsker å bli rådmann, så bør man ha en rekruttering på vanlig måte med å beskrive hva slags kompetanse og egenskaper man ønsker at rådmann i den nye kommunen skal ha. I vårt tilfelle ble vi enige om denne fordelingen her. Helt frem til det som har skjedd nå, har vi samarbeidet godt. Det er blitt litt annerledes nå som jeg ble kjent med denne avtalen, sier Bolås.

- Ikke uvanlig

Dretvik var fredag i Oslo.

- Har du kommentar til at Vollan ikke lenger har tiltro til deg som fremtidig kommuneadvokat? Saghaug mener det er «problematisk og komplisert» å fortsette samarbeidet?

«Generelt sagt er ingen funksjoner, hverken politisk eller administrativt, besatt i Indre Fosen kommune med et unntak av kommuneadvokat og kultursjef. Det er derfor kanskje litt tidlig å snakke om politisk tillit til medarbeidere,» skriver Dretvik i en sms til Adresseavisen.

Han har tidligere sagt til Fosna-Folket:

- Jeg går fra en lovpålagt oppgave som rådmann i Leksvik til en ikke lovpålagt jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Derfor ønsket jeg meg en avtale som sikret meg kompensasjon i tilfelle jeg mistet jobben mot min vilje, sier Kai Terje Dretvik.

- Avtalen gir deg krav på fire årslønner i etterlønn dersom du slutter som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. I tillegg sikrer den andre goder som for eksempel fremtidig pensjon, adgang til å benytte hjemmekontor. Finner du dette rimelig?

- Dette er ikke uvanlige betingelser. Om det er rimelig eller urimelig, får andre vurdere, svarer Dretvik til Fosna-Folket.

Adresseavisen har ikke lykkes i å få noen kommentarer fra Einar Strøm (Sp). Til Fosna-Folket har han sagt at han tar selvkritikk både for at han ikke informerte politikerne om avtalen og for at delegasjonsreglementet ikke ble fulgt.

- Dette var i en særdeles stressa situasjon for Leksvik kommune med folkeavstemning, folkemøter og alt. I tillegg eksisterte det en avtale om at rådmannen i Leksvik skulle slutte å være rådmann fra 1. januar 2018. Det var rådmannen i Rissa som skulle bli rådmann i Leksvik, sa Strøm til Fosna-Folket.

foto
Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik (t.h.) skal bli kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune, der Rissa og Leksvik går sammen. Fra venstre: Rissa-rådmann Vigdis Bolås, Rissa-ordfører Ove Vollan og Leksvik-ordfører Steinar Saghaug. Nå sier Vollan at han ikke har tiltro til Dretvik som kommuneadvokat. Foto: Dan Ågren, Adresseavisen