13. mai møtte mannen fra en kommune i Sør-Trøndelag opp i Sør-Trøndelag tingrett. Der la han kortene på bordet og erkjente straffskyld for det han gjorde en gang mellom 10. og 11. oktober i fjor. I dette tidsrommet, da han var sammen med fire venner, tok han frem mobilen og viste frem flere nakenbilder av sin tidligere kjæreste, ifølge dommen.

- Saken ble anmeldt av fornærmede, som følte seg krenket av mannen, sier Gjermund Bjørkøy, politibetjent ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

LES OGSÅ (pluss): Elev slo alarm om nakenbilder

- Alvorlig integritetskrenkelse

Politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt opplyser at fornærmede fikk vite at 22-åringen hadde vist frem nakenbilder via venninner.

Mannen var siktet etter den nye straffelovens paragraf som omhandler skremmende, plagsom eller annen hensynsløs adferd og krenkelse av en annens fred. Det går frem av dommen at det er lite rettspraksis på området. Selv om saken er av det sjeldne slaget, mener dommerfullmektig Gjermund Aasbrenn at denne typen kriminalitet er «et økende samfunnsproblem».

«I skjerpende retning vil retten understreke at det - uavhengig av om fornærmede tidligere eventuelt hadde samtykket til å vise frem nakenbildene, slik siktede har forklart - er det tale om en alvorlig integritetskrenkelse overfor fornærmede», står det videre i dommen.

- Det er sikkert mange slike saker, men det er nok få som anmeldes og gjøres kjent for politiet. Det er greit at folk er bevisst på at slik aktivitet er ulovlig. Man bør være kritisk til hva man viser frem til andre, og folk må også være klare over at private bilder kan havne på avveie, sier Aunet, og legger til:

- Hvis det er barn under 18 år som er avbildet, så vil det rammes av enda strengere bestemmelser som omhandler overgrepsbilder av barn.

Straffes med bot

Politiadvokaten foreslo mannen straffet med 8000 kroner i bot, en sum retten fant velbegrunnet og «i alle fall ikke for mildt».

Aunet opplyser til Adresseavisen at 22-åringen først ble ilagt et forelegg på 8000 kroner - noe han ikke vedtok på grunn av botens størrelse. Saken ble derfor sendt til retten med begjæring om tilståelsesdom. Dette tjente mannen noen kroner på.

Utelukkende på grunn av siktedes svake økonomi kom nemlig dommeren frem til at boten reduseres til 5000 kroner.

22-åringen vedtok dommen på stedet.