- Vi forventer ikke mye kø under stengningene. Det er så grei omkjøring, og det er godt skiltet, sier vaktoperatør Finn Bull ved Vegtrafikksentralen.

Tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal har vært vekselvis stengt om natten fra juni. Årsaken er at de må oppgraderes for å fylle nye og strengere krav i EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

Stengte tunneler

Det er Grillstadtunnelen, Stavsjøtunnelen og Helltunnelen og Væretunnelen som utbedres, og holdes stengt til ulike tidspunkt.

Grillstadtunnelen:

15. – 19. november, søndag til torsdag, er tunnelen stengt fra klokken 20.30 til 06 morgenen etter. Fredag til lørdag er tunnelen stengt fra klokken 22 til 08 morgenen etter.

Omkjøring foregår via Skovgård.

Helltunnelen:

13. og 14. november er tunnelen stengt fra klokken 22 til 08 morgenen etter.

Omkjøring er skiltet via gamle E6.

Sikkerheten i tunnelene skal bli bedre. Det er den primære årsaken til at E6 mellom Trondheim og Stjørdal utvides til fire felt og doble tunnelløp.

Stavsjøtunnelen:

13. – 16. november, fredag til mandag holdes tunnelen stengt fra klokken 22 – 06 morgenen etter. 17. – 19. november er tunnelen stengt fra klokken 20.30 – 08 morgenen etter. Fredag 20. november er tunnelen stengt fra klokken 22 til 08 morgenen etter.

Omkjøring er skiltet via gamle E6.

Væretunnelen:

Stenger ikke førstkommende uke.

En fire kilometer gang- og sykkelvei står ferdig. Det samme er fylkesvei 900 mellom Heimdal og Klett. Slikt blir det fest av.

Full kameraovervåkning

Tunnelene mellom Trondheim og Stjørdal er fire av 200 tunneler på landsbasis som skal oppgraderes. Arbeidet skal etter planen være ferdig innen 2019. Grillstadtunnelen, Helltunnelen og Stavsjøfjelltunnelen skal imidlertid være ferdig oppgradert til jul.

Blant sikkerhetstiltakene er full kameraovervåkning.

- Dette gjøres for at Vegtrafikksentralen skal kunne oppdage hendelser og kunne stenge tunnelene raskest mulig. En alarm utløses via kameraene om det oppstår noe uvanlig i tunnelene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Bommer nær tunnelmunning, ny skilting på tunnelvegg som skal vise hvor langt det er til nærmeste nødutgang, nye ledelys og nødbelysning er andre tiltak. Det skal monteres ekstra ventilasjon i Væretunnelen, og i Stavsjøfjelltunnelen skal all belysning skiftes ut.

Skilt mot duggproblemer

I Helltunnelen blir det satt opp skilt for å senke farten når det oppstår duggproblemer. I tillegg skal tekniske rom utvides med midlertidige løsninger inntil Være-, Stavsjø-, og Helltunnelen får doble løp.

- Vi oppfordrer folk til å sette av litt ekstra tid når man kjører mellom Trondheim og Stjørdal i de tidsrommene tunnelene er stengt, sier Johnsen.

Det vil bli omkjøring via fylkesvei 950, og Statens vegvesen opplyser at arbeidet vil få konsekvenser for trafikken og beboerne langs gamle E6, som vil få mye trafikk på kveldstid.

Andre stengninger

Mannsfjelltunnelen på europavei 39, på strekningen Orkanger - Trondheim (Klett), stenger midlertidig den 19. november på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Den stenges klokken 23 og åpner igjen 06 morgenen etter.

Omkjøring er skiltet.

Dette vedlikeholdsarbeidet er ikke med i prosjektet omtalt over.