Tre menn i 20-årene er bøtelagt for ulovlig skuterkjøring i Holtålen.

Dagen etter sankthansaften i sommer fikk fjelloppsynsmann Terje Borgos tipsom de tre snøskuterne på tur i Kjølifjellet.

- Da jeg dro ut for å sjekke hva som foregikk fant jeg bilene og hengerneder de hadde startet. Etter en stund kom de tre snøskuterne tilbake, fortellerBorgos til adressa.no.

Tre skutere - én kanne bensin

De tre unge mennene hadde en forklaring.

- De fortalte at de skulle kjøre ut en kanne bensin til et depot, i forbindelse med reindrift.

Fjelloppsynsmannen rapporterte kjøringen til politiet. Regionaltoppsynsutvalg (en samarbeidsorganisasjon mellom fjellstyrene, SNO og politiet(ROU)) rekvirerte fly og fotograferte sporene etter kjøringen.

- Kjøring ble hevdet å være i næringsøyemed. Det er ikke mitt inntrykk atdenne kjøringen er representativ for reindriftsnæringen. Bildene viser at deter kjørt ut over det som er nødvendig for å frakte en kanne bensin. Det kanbetraktes som lekekjøring, sier politiførstebetjent Stein Bjørnli ved Holtålenlensmannskontor om bildene.

Saftige bøter

Nå har de tre mennene fått hver sin bot, to på 14 000 kroner og en på 12 000kroner.

- Skuterføreren som er bøtelagt med 12 000 kroner har erkjent forholdet. Deto andre har ikke erkjent ennå. Bøtene deres er høyere da den ene ikke haddeførerkort og kjørte en uregistrert snøskuter. Den andre mannen fraktet skuterenpå en uregistrert henger. Han hadde heller ikke påsatt kjennemerket påskuteren, forklarer Bjørnli.

- Håper dere de saftige bøtene vil virke preventivt?

- Det er klart det vil gjøre, men vi håper også at folk tenker selv, sier Bjørnli.

At kjøringen skjedde midt på sommeren, dagen etter sankthansaften, gjørheller ikke saken mindre alvorlig.

- Det er et klart forbud mot slik kjøring i lovverket, både vinters- og sommerstid.Men særlig på denne årstiden, da det er lite snø, kan det medføre kjøring påbærmark. Dette er også i yngletiden for vilt, sier fjelloppsynsmann Borgos.

Verken han eller politiet opplever imidlertid slik snøskuterkjøring om noestort problem i regionen.

- Noe ulovlig kjøring er det, men det har ikke vært noe voldsomt problem desiste årene, sier politibetjenten.