Mange vil vekk fra dette yrket - annenhver ser seg om etter ny jobb