- Dette er en alvorlig sak i et ungdomsmiljø. Det er ikke vanlig at kniven sitter så løst og brukes så brutalt

foto