Mørke, regntunge skyer er på vei inn over Midt-Norge torsdag kveld. Fra rundt midnatt meldes det om store nedbørsmengder over Midt-Norge.

Les også: Stort jordskred i Oppdal

Dette kommer på toppen av at vannstanden gjennom torsdag ettermiddag og kveld økte jevnt utover dagen og kvelden. Varsom.no varsler om lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Vil stige

Klokken 21 viste NVEs målinger i Driva at 616 kubikk vann passerte Elverhøy bru i Sunndalen – i sekundet.  Elven vil trolig fortsatt stige fram til midnatt – helt uavhengig av nedbør.

Elva får smeltevannet fra Dovrefjell- og Sunndalsfjella og Trollheimen, og her har snøen fått veldig fart på seg de siste døgnene med høye temperaturer. Fra midnatt og fram til 12 kan det komme så mye som 20 millimeter på Hjerkinn.

foto
Elva Driva gikk torsdag ettermiddag flomstor, men det er nattas og morgensdagens varslede regn som vil avgjøre hvor stor flommen blir. Foto: Tommy Fossum

I Oppdal har det de siste to døgnene for øvrig gått store skred, som er utløst uten tilførsel av nedbør. Varsom.no også har gult nivå for jordskred i regionen de nærmeste timene.

- Følg med!

NVE oppfordrer nå beboere ved vassdrag om å holde seg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen.

Les også: Begge felt åpnet på E6 i Oppdal, over ett døgn etter jordras

- Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake, melder varsom.no.

foto
Kraftig regn etter de siste dagers kraftige snøsmelting i fjellet kan gi flom og jordskred. Foto: Tommy Fossum

Gult varselnivå betyr fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader på grunn av raskt økende vannføring. Vannføring enkelte steder tett oppunder oransje nivå, gult nivå er en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.