Nye rutiner ved sykehuset har ført til at andelen pasienter som dør av blodforgiftning, er redusert med 43 prosent. Det tilsvarer at 17 menneskeliv spares hvert år bare ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

- Dette er et prosjekt som føles veldig meningsfullt, både for pasienter og ansatte ved sykehuset. Dødeligheten hos pasienter er nesten halvert, samtidig som færre rammes av organsvikt, sier Lise Tuset Gustad, fag- og forskningssykepleier ved Sykehuset Levanger.

Fikk pris

Hun har vært sentral i arbeidet som har pågått siden 2010. Onsdag ettermiddag ble prosjektet premiert da Helse Nord-Trøndelag vant Forbedringsprisen 2016. Prisen som er på 50 000 kroner, deles ut som et samarbeid mellom Norsk pasientskadeerstatning, Helse Nord og Helsedirektoratet.

- Vi var en av fire nominerte til prisen. Det var utrolig gøy å presentere prosjektet, og deretter hente hjem prisen. Dette var litt som Stjernekamp, her fikk vi poeng både av en faglig jury og av publikum i salen, forteller Tuset Gustad.

Prisen ble delt ut under årets Pasientsikkerhetskonferanse som arrangeres i Tromsø.

Infeksjon i kroppen

«Stopp sepsis sykepleier» er navnet på det premierte prosjektet, og det handler i korthet ut på å bedre sikkerheten til pasienter som rammes av sepsis, eller den folkelige betegnelsen blodforgiftning. Alle som blir innlagt ved sykehuset med en infeksjon i kroppen, kan i verste fall utvikle blodforgiftning. Dette kan være pasienter som har eksempelvis en lungeinfeksjon, en urinveisinfeksjon eller sår i huden.

- Vi vet at noen pasienter har større risiko for å utvikle blodforgiftning, som eldre og kreftpasienter, men dette kan også skje andre, sier Tuset Gustad.

Slik forklarer hun hva sepsis, eller blodforgiftning er:

- Blodforgiftning utvikler seg når kroppen angriper egne organer, når immunforsvaret skyter over mål. Det kan føre til organsvikt, og i verste fall dødsfall. Men når dette oppdages tidlig, kan en stoppe denne utviklingen. Men det er viktig at sykepleierne vet hva de skal se etter og tar tegnene med en gang. Hver time teller, sier Tuset Gustad.

NTNU

Sykehuset Levanger har i tett samarbeid med Midt-Norsk senter for sepsisforskning ved NTNU og Nord Universitet utviklet nye rutiner og systemer for å avdekke den lumske sykdommen. Sykepleiere er blitt kurset, og har fått nye verktøy for å oppdage infeksjon tidlig, og det er laget et nytt pasientforløp som følges når alarmen går. Samtidig har arbeidet blitt fulgt opp med forskning, og dermed kan de trygt slå fast at prosjektet har vært vellykket.

- I hele Nord-Trøndelag har vi 350 pasienter i året som rammes av blodforgiftning. Når vi nå har redusert dødeligheten fra 12,5 prosent til 7,1 prosent, så sparer vi 17 liv i året, sier Tuset Gustad.

Hun vil dele prisen med alle ansatte ved sykehusene i Nord-Trøndelag. Hun vil også spesielt trekke frem overlege Arne Mehl som har jobbet utrettelig med dette problemområdet helt siden 1994.

- Dette er noe alle avdelinger på sykehuset har vært med på, fra akuttmottaket til kirurgisk, medisinsk og fødeavdelingen. Derfor føles det veldig godt å få betaling for det i form av en slik pris. Dette viser at det å jobbe faglig, nytter. Og så er dette så meningsfullt for alle, både ansatte og pasienter. Jeg tror alle på sykehuset er stolte over dette, derfor er det så utrolig artig å få en pris, sier Tuset Gustad.