Forsvarer til den siktede mannen: - Han er fryktelig overrasket og lei seg

foto