- Det var utrolig hyggelig. Det var åpenbart snakket bak ryggen min, men det er jo hyggelig i en sånn anledning, sier Krokstad.

Han var tilstede på Nasjonalforeningens Folkehelsetorg øverst i Nordre gate for å holde en appell, og stod på stand.

- Plutselig begynte de å snakke på scenen der. Etterhvert skjønte jeg at det var meg de snakket om, det var en veldig artig opplevelse, sier prisvinneren, som har vært daglig leder ved HUNT forskningssenter i Levanger siden 2008 og leder i dag også folkehelsealliansen Trøndelag.

«Årets prisvinner er berømt i eget fylke og nasjonalt, og assosieres sterkt med begreper som sosiale ulikheter og folkehelse. Årets prisvinner har bidratt i utallige vitenskapelige publikasjoner, er bidragsyter i mange nasjonale publikasjoner og er usedvanlig dyktig i omgang med media til å skape oppmerksomhet rundt tema av betydning for folkehelsa», heter det i juryens begrunnelse.

Videre sier juryen at Krokstad «bidro i utarbeidelse av første nettbaserte videre- og etterutdanningskurs for leger, og har skrevet kapitler i flere bøker angående sosiale helseforskjeller, folkehelse, forebyggende helsearbeid og sosialmedisin».

Sosial ulikhet

Krokstad forteller at prisen er en vitamininnsprøytning for å få fortsette arbeidet for god folkehelse, og viktig for mobilisere befolkningen.

- Samfunnsmedisinens medisin er folkehelsepolitikken. Og for å kunne få til politiske grep for bedre folkehelse er bredt engasjement, kunnskap og informasjon nødvendig, fordi det å utvikle et godt samfunn og levekår er noe som alle må bidra til, sier Krokstad.

Eksempler på bevisst lovgivning for å fremme folkehelsen er alkohol- og tobakklovgivningen og trygder og sykepenger. HUNT-lederen er spesielt opptatt av å forebygge sosial ulikhet.

- I tillegg til et godt helsevesen, er det viktig med en god skole for alle, så man unngår utvikling av en todeling av disse, sier han, og legger til:

- Ulikeheten som kan oppstå i disse institusjonene kan være geografisk i tillegg til sosial, som for eksempel med usikkerheten rundt akkutthjelp i Nord-Norge nå.

Omfattende forskning

Nasjonalforeningens folkehelsepris skal gå til noen som bidrar til nettverk og aktivitet, bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap og som har hatt stor betydning for folkehelsa.

Krokstad har drevet omfattende forskning og informasjonsarbeid om sosioøkonomiske årsaker til dårlig helse, sykdom, dødelighet og arbeidsuførhet. Som leder av HUNT forskningssenter er han involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

foto
Prisvinner Steinar Krokstad etter overrekkelsen sammen med Unni Solhaug (til venstre) Betsy Sand. De er fylkeslederne i Nasjonalforeningen henholdsvis Trøndelag Sør og Nord. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Nordtrøndernes gave til verden