Det sier Centern-politiker og tidligere Åre-ordfører Eva Hellstrand.  Hun har i mange år vært engasjert i arbeidet med å få til en bedre tverrforbindelse øst-vest.

Den norske debatten om at elektriske tog kan drives med en agregat-løsning, ses på svensk side som et feilspor.

I et brev til den norske regjeringen, som fylkestinget i Trøndelag har fått kopi av, etterlyses det nå fra svensk side fortgang i saken. Svenskene viser til at det vil være ødeleggende for regionen om det ikke snart skjer investeringer på norsk side.

- Vi er besvikne og ledsna over det spillet om elektrifisering som foregår i Norge, sier Hellstrand.

Følger norsk debatt med stor uro

I brevet heter det blant annet:

- Elektrifiseringen av Meråkerbanan er absolutt nødvendig i et sammenhengende jernbanesystem. Dette har både svenske og norske besluttningstagere vært enige om i månge år. Det er derfor med stor uro vi i Jämtland og Västernorrland følger med på den politiske debatten i Norge...

og videre:

foto
Eva Hellstrand (C) er svensk politiker. I 25 år har hun kjempet for å få med norske politikere på en oppgradering av Meråkerbanen Foto: Privat

- Vi håper at den beslutningen som Norges regjering har i nasjonal plan for transportinfrastruktur i 2018-2019 om elektrifisering, kan skje uten ytterligere forsinkelser. Det samlede bildet hos de politiske beslutningstagerne i Region Jämtland Härjedalen og Region Västernorrland, Näringslivet i Jämtland er at ytterligere forsinkelser vil være ødeleggende for utviklingen i vår felles region.

Avsender av brevet er den regionale utvecklingsnämnden i Region Jämtland og Härjedalen, med støtte fra Region Västernorrland, Handelskammeret i Midt-Sverige samt flere sammenslutninger i næringslivet og turistnæringen på svensk side.

Tror på nattog

Hellstrand snakker om hvor viktig tverrforbindelsen er for godstransport. Hun har stor tro på at Meråkerbanen og den videre banen  på svensk side kan bli enda mye viktigere for både gods- og persontransport - om elektrifisering kommer på plass.

- Persontrafikk har stort potensial. SJ (tilsvarende NSB på svensk side) har signalisert at for eksempel nattog mellom Stockholm og Trondheim må jo være interessant også for dere, sier Hellstrand.

I dag går nattog fra Stockholm til Duved i Åre, men fra og med neste år skal tilbudet utvides med nattog også fra Göteborg.

Vil få fram tall

I brevet påpekes transportkorridoren på tvers i Midt-Norden som et viktig nav for utvikling og ny konkurransekraft i hele regionen.

- Tiltakene må starte opp så snart det bare går an, heter det i brevet.

I løpet av året kommer også en ny godsanalyse for strekningen Sundsvall-Trondheim, finansiert av det svenske Jernbanedirektoratet og EU-midler.

25 år uten at det er skjedd noe

Hellstrand viser til at det i 25 år har vært jobbet med prosjektet Atlandbanan.  Ett av målene er elektrifisert togtrafikk Stockholm - Östersund -

Trondheim - Oslo - Stockholm. Men så langt er det ikke skjedd så mye.

- På svensk side er det investert store summer i flere omganger. Nylig ble det også bygd en ny bro over området som kalles Stora Helvetet, like ved grensen, sier Hellstrand.

Bro-investeringen alene er på 175 ,millioner svenske kroner.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter