Takket være framsynt kommune er Åfjord et blåskjellmekka

foto