Alle kommunene på Fosen bør slå seg sammen til én kommune, mener fylkesmannen. Osen kommune bør velge om kommunen skal gå nordover eller sørover. De andre kommunene bør gå sammen.

Fylkesmann Brit Skjelbred i Sør-Trøndelag foreslår store endringer i kommunestrukturen framover. Klokka 10.30 fredag la hun fram sitt forslag til ny kommunestruktur etter at kommunene før sommerferien sa sitt om hvem de ville slå seg sammen med.

Se direkteoverføring fra fylkesmannens pressekonferanse her.

Forslag til sammenslåing

Det er forslag om endringer i to steg. Første sammenslåingesvedtakene bør skje i denne stortingsperioden, med sammenslåing fra 1. januar 2020. Deretter mener Fylkesmannen at det komme flere vedtak fram til 2025.

 1. Frøya bør slå seg sammen med Hitra og deler av Snillfjord, som allerede har vedtatt sammenslåing.

 2. Holtålen bør slå seg sammen med Røros og også gjerne Os i Hedmark.

 3. Fosen bør bli én kommune på sikt :Rissa og Leksvik er slått sammen. Osen har vedtatt å stå alene. Åfjord og Roan har vedtatt sammenslåing. Bjugn har en prosess med Åfjord og Roan. Det er Åfjord positiv til, mens Roan vil ikke ha med Bjugn. Ørland har vedtatt å stå alene. Fylkesmannen mener at Ørland, Roan og Osen ikke bør bli stående alene.

 4. Oppdal og Rennebu bør slå seg sammen innen 2025

 5. Rindal bør slå seg sammen med Orkladal innen 2025

 6. Osen bør diskutere sammenslåing nord- eller sørover, også innen 2025.

 7. Tydal og Selbu bør drøfte sammenslåing med resten av kommunene i Værnesregioenen

 8. Melhus og Skaun bør drøfte sammenslåing i løpet av de neste ti årene.

 9. Midtre Gauldal bør gå sammen med Melhus og Skaun.

 10. Malvik bør drøfte sammenslåing med Trondheim og Klæbu innen ti år.

 11. Trondheimsområdet bør vurderes som én kommune etter 2025.

Os , Røros og Holtålen

Ordførerne i de sør-trønderske kommunene er nå på plass på pressekonferansen. I tillegg er ordføreren i Os kommune i Hedmark, Runa Finborud, til stede.  Os har tidlilgere vært i samtaler om sammenslåing med Røros og Holtålen. De tre ordførerne kom sammen.

Fylkesmann Brit Skjelbred understreket at Stortinget har sagt at sammenslåingene skal være frivillige, men at det er mulig å fravike prinsippet om frivillighet.

Kommuneekspert Geir Vinsand i Nivi Analyse regnet torsdag med at fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag villle foreslå at Stortinget bruker tvang for å slå sammen kommuner.

Utgangen av året

Skjelbred nevner spesielt at Oppdal og Røros begge har sagt ja til kommunesammenslåing, men har fått nei fra kommunene de ville slå seg sammen med.

Fylkesmannen ber også kommunene om å ta en ny runde om sammenslåing før nyttår. Hun minner om de gode økonomiske vilkårene og støtteordninger ved sammenslåing etter vedtak gjort i 2016.

Både i Oppdal og Rennebu var ordførerne spente før Fylkesmannen la fram sitt forslag til kommunesammenslåing. I Rennebu sa innbyggerne tidligere i september nei til sammenslåing med Oppdal i en folkeavstemning. Oppdalsordfører Kirsti Welander håper på at Fylkesmannen går inn for sammenslåing mellom de to kommunene.

Mandag legger Fylkesmannen i Møre og Romsdal fram sin innstilling til kommunereformen. Stortinget skal avgjøre kommunestrukturen før sommeren 2017.

Etter at kommunene hadde gjort sine vedtak om kommunereformen, så kommunekartet i Midt-Norge slik ut.