Der heter det følgende:  Trøndelag vil ha elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen nå.

Svs Torgeir Strøm er initiativtaker til uttalelsen som ble behandlet under fylkestingets møte på Stiklestad.

- Elektrifisering har vært en stor sak i Trøndelag i mange år. Vi har ventet på at dette skulle bli satt i verk. Det overrasket oss sterkt at det ikke var med i statsbudsjettet, sier Strøm.

Han er glad for at alle fylkestingspolitikerne i det nye Trøndelag er enige i uttalelsen.

- Dette må inn på budsjettet i 2018. Vi i SV er veldig opptatt av en økt satsing på jernbane. Derfor er dette viktig for oss, og vi vil jobbe aktivt for å få det opp i fylkestinget, sier Strøm.

foto
Fylkespolitikerne har ikke gitt opp å få fortgang i elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Rune Petter Ness

Forsinket prosjektet

Mange i Trøndelag håpet på penger til jernbanen i Trøndelag i årets statsbudsjett. Men skuffelsen ble stor: Det var ikke satt av penger til elektrifisering av Trønderbanen eller Meråkerbanen. Begrunnelsen er at den siste runden med kvalitetssikring påviste en kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner.  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har fastholdt at målet fortsatt er å elektrifisere jernbanen i Trøndelag innen 2023, men flere sår nå tvil om det vil være mulig. Blant annet Jernbaneverket.

Dette har også ført til sterke reaksjoner fra svenske politikere.

Full støtte

I uttalelsen fylkestinget nå har vedtatt, heter det følgende:

«Et samlet fylkesting i Trøndelag ber om at Stortinget sørger for å få på plass finansiering til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i statsbudsjettet slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt i henhold til NTP.

Fra 01.01.18 er Trøndelag fylkeskommune en realitet. Trøndelag er klar for å gi regionreformen innhold. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med å bygge en slagkraftig ny region er at infrastrukturen er på plass».

Må knyttes sammen med svensk bane

Strøm peker på at det er viktig at det svenske og norske jernbanenettet knyttes bedre sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen.

I uttalelsen heter det:

«Å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen har stått på sakskartet i mange år, men har så langt strandet på grunn av manglende forpliktelser fra norsk side. Svenskene har levert, nå er det på tide å følge opp fra norsk side».

Og videre:

«Elektrifisering vil korte ned reisetiden for pendlere, og vil samtidig bidra til betydelige reduserte klimautslipp i Trøndelag og for resten av landet. Økt bruk av jernbane er en viktig del av kollektivsatsinga og klimasatsinga i nye Trøndelag».