Kommunestyrene i de to kommunene fattet torsdag likelydende vedtak i den omstridte saken om regionkommune på Fosen.

LES OGSÅ: Storkommune på Fosen kan bli vedtatt i ekspressfart

I vedtaket stilles det konkret krav om at staten må innfri 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. I tillegg må nivået på arbeidsgiveravgift og den lokalpolitiske strukturen i en ny storkommune avklares.

Ber om å bli fredet

Leksvik og Rissa er midt inne i en prosess som skal munne ut med at de neste år slås sammen til Indre Fosen kommune.

- Det viktigste er at vi blir fredet og får fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i. Samtidig er vi såpass positive til å se på mulighetene at vi håper staten vil lytte til det, sier Rissa-ordfører Ove Vollan (H), som skryter av en positiv diskusjon i det felles kommunestyremøtet mellom de to kommunene.

foto
Rissa og Leksvik har sagt ja til å bli Indre Fosen kommune. Ordfører Ove Vollan (H) i Rissa og varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) i Leksvik har ivret for sammenslåing. Foto: Tone Sofie Aglen

Delte møtet

Der stemte politikerne i Rissa og Leksvik hver for seg. Avstemningen i Rissa endte med åtte stemmer for rådmannens innstilling om å si ja til sammenslåing til storkommune, mens femten stemte for forslaget som ble vedtatt.

I Leksvik stemte 12 av 25 politikere for et blankt nei til en ny sammenslåingsprosess, mens flertallet på 13 gikk for samme vedtak som Rissa-politikerne.

- Jeg synes vedtaket er greit. Nå får vi se hva staten kommer med. Vi er ikke rede til å gå inn i en ny Fosen kommune nå, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H).

Ørland sa nei

Torsdag stemte også kommunestyret i Ørland nei til villighetserklæringen, som åpner for å danne en ny storkommune på hele Fosen fra 2022.

- Vi sier nei, men er ikke kategorisk avvisende til en storkommune i fremtiden, sier ordfører Tom Myrvold (H).

foto
Ordfører Tom Myrvold (H) regnet allerede før torsdagens kommunestyremøte med at det gikk mot nei til storkommune. Her fotografert i Brekstad sentrum Foto: Frank Cadamarteri

Fem representanter fra Høyre og Arbeiderpartiet stemte for rådmannens forslag om sammenslåing, mens resten av kommunestyret, 18 representanter, stemte for et alternativt forslag.

I vedtaket peker politikerne blant annet på at det er for dårlig tid til å involvere folk i kommunen i en så stor beslutning.

Ordføreren viser til at det er behov for store investeringer blant annet i vei og samferdselsløsninger for å få ut potensialet som ligger i en ny storkommune. Staten har så langt ikke kommet med lovnader knyttet til dette.

foto
Kommuneekspert Geir Vinsand (i forgrunnen) presenterte for tre uker siden rapporten som anbefaler én storkommune på Fosen. Fra v. Rissa-rådmann Vigdis Bolås, ordfører Ove Vollan, Bjugn-rådmann Emil Raaen, Leksvik-ordfører Steinar Saghaug, Ørland-ordfører Tom Myrvold og Bjugn-ordfører Ogne Undertun. Foto: Vegard Eggen

Myrvold peker også på andre krevende områder som blant annet styring av videregående skole, digitalisering, nivået på arbeidsgiveravgift, der det kan være store gevinster på å slå sammen kommuner, ifølge storkommunerapporten utarbeidet av Nivi Analyse på vegne av fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I tillegg er det uklart om en ny storkommune kan få nye statlige arbeidsplasser.

Bjugn sa ja

I nabokommunen, Bjugn, kom politikerne til stikk motsatt konklusjon. Der stemte 14 for og sju mot storkommunesammenslåing.

- I mine øyne er det et ubestridt faktum at alle lokalpolitikerne, meg inkludert, har sviktet innbyggerne på Fosen. Vi har ikke fått til å holde tritt med samfunnsutviklinga i Norge. Uansett når vi snakker om kommunestruktur på Fosen, er det alltid noen som sier det er en god ide men at det ikke passer nå, sa Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) ifølge lokalavisen Fosna-folket.

Han viser til at det er en gammel idé å slå sammen hele Fosen til en kommune. Den ble blant annet lansert i 1990.

Vedtaket er i tråd med innstillingen til rådmann Emil Raaen.

- Vi har ikke evnet å ta beslutningen at nå er tiden moden for en Fosen-kommune på nesten 30 år. I mine øyne er det uforsvarlig at vi enda polemiserer og driver med partipolitikk i saken. Vi er den regionen i Norge som blir mest simulert av alle. Det er som om vi går på både EPO og testosteron samtidig. Allikevel greier vi ikke å heve Fosen opp på et norsk nivå, sier  Undertun til lokalavisen.

Tvangssammenslåing uansett

Onsdag stemte Osen kommune nei til å bli slått sammen med de andre Fosen-kommunene. Kommunestyret i Åfjord sa imildertid ja til innstillingen om storkommunesammenslåing.

- Slik jeg oppfatter kommunestyret handler vedtaket vårt i dag hovedsakelig om at det er for stor utrygghet omkring hvordan en regionkommune skal løse nye oppgaver. Staten må være mer konkret på det. I dag er det ikke kommet antydninger om hvordan det skal gjøres, sier Ørland-ordføreren.

- Dette betyr at dere kan få et vedtak om tvangssammenslåing i juni, hva tenker du om det?

- For vår del ligger det uansett an til et vedtak om tvangssammenslåing. Men kommunestyrets vurdering er at det ikke krever samme investeringer for å få utløst den potensielle gevinsten om vi slås sammen med Bjugn. Det er ingen andre steder på Fosen det ligger så godt til rette for det, som her, sier Myrvold.

Kommunestyret i Roan behandler saken torsdag kveld.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.