foto
Foto: statkraft

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Det meldes i en pressemelding fra Statkraft.

Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.

Er ferdig i 2020

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.

Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året, opplyser Statkraft.

- Dette er en viktig dag for Statkraft og for Norge.  Sammen med våre partnere har vi investert i det største prosjektet innen fornybar energi i Norge på mange år. Med dette prosjektet blir Statkraft en av de ledende aktørene innen vindkraft på land, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Kommentar: Seks grunner til at vindkraft er en dårlig ide

Fornøyd Stjern

For Åfjord kommunes del, innebærer vedtaket en utbygging av vindparkene Harbakfjellet, Storheia og Kvenndalsfjellet, skriver kommunen. Ifølge pressemeldingen har ordfører Vibeke Stjern jobbet med temaet lokal vindkraft i over åtte år.

- Jeg er fornøyd med at det endelig kom en avklaring. Vindkraft har vært et tilbakevendende tema i flere år, både for kommunen og lokalmiljøet for øvrig. Jeg håper utbyggingene vil gi så mange positive ringvirkninger for bygda som mulig. Blant annet vil prosjektene gi etterspørsel etter en rekke tjenester. Lokalt næringsliv har jobbet målrettet for at de kan levere mange av disse tjenestene. Dette er en innsats jeg håper de lykkes godt med, sier Stjern.

Hun visste ikke noe om beslutningen før sent i går kveld.

- Det her åpner for store muligheter for næringslivet på Fosen og i Åfjord, spesielt i utbyggingsfasen. Her er det masse store tjenester som skal leveres, og det er store muligheter for verdiskapning for næringslivet, sier hun til adressa.no.

Statkraft eier 52,1 prosent

Fosen Vind DA, som er et joint venture-selskap, skal eie vindparkene. Statkraft vil eie 52,1 prosent av selskapet og ha ansvaret for utbyggingen av vindparkene. TrønderEnergis eierandel er 7,9 prosent. Nordic Wind Power DA, et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW, har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Fosen Vind-utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). Sammenlignet med det opprinnelige Fosen- Snillfjord-prosjektet har kraftproduksjonen økt mens kostnaden har gått ned.

Arbeidsplasser

Det opprinnelige prosjektet ble skrinlagt sist sommer grunnet manglende lønnsomhet. Kraftselskapene og Statnett kunngjorde senere en ny utredning av prosjektet basert på nye forutsetninger, blant annet adgang til å bygge en større andel av prosjektet nord for Trondheimsfjorden, der vindressursen er større og gir forbedret lønnsomhet.

- Fosen Vind representerer et spennende nytt kapittel innen fornybar energi i Norge. I en viktig omstillingstid gir TrønderEnergi og våre partnere verdiskaping og arbeidsplasser til hele Trøndelag, sier Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

foto
Ordfører i Åfjord Vibeke Stjern reiste ned til Oslo og Stortinget i fjor sommer i forbindelse med vindkraftsaken. Nå kan hun juble. Foto: Kristin Svorte