Kan ta tid å finne årsaken til storbrannen på Støren

foto