– Vi er i startfasen nå. I august vil bilistene se hva som skjer tydeligere. Det er mye arbeid som skal i gang i løpet av høsten, sier Sven-Olof Bergqvist, prosjektleder for arbeidet i det svenske Trafikverket.

I slutten av juli begynner arbeidet med å erstatte den enorme steinbanken «Stora Helvetet» med en jernbanebro like ved E14. Prislappen blir på mellom 150 og 200 millioner kroner, og prosjektet skal stå ferdig i 2019.

Sprenger ved veien

I august begynner sprenging like ved E14.

– Vi skal bygge to anleggsveier fra E14 til området der broen bygges. Det blir en del sprengearbeid i løpet av høsten. I korte perioder stenges europaveien for trafikk, sier Bergqvist.

Persontrafikken på Meråkerbanen mellom Hell og Östersund skal ikke påvirkes i denne fasen av anleggsarbeidet.

Mye anleggstrafikk

Jernbanebanken fra slutten av 1800-tallet skal delvis rives for å sikre at masser ikke raser ut. De enorme steinmassene skal kjøres ut med vogntog langs E14. Det vil bilister merke godt.

– Vi utredet hvor store masser som skulle transporteres bort dersom man fjernet hele banken og bygget en ny og bredere bank med plass til elektrifiserte spor. Da beregnet vi at det ville ta rundt 1500 vogntog for å kjøre bort massene, og over 2500 vogntog med nytt materiale for å bygge en ny bank, sier Bergqvist.

Bruker igjen massene

Nå er det mindre masser som skal transporteres ut ettersom deler av banken blir stående, og ingen ny bank bygges.

– Vi skal bruke så mye som mulig av steinmassene til å bygge ut serviceveier og -flater, men vi må se hvilken kvalitet det er på massene inne i steinbanken, sier Bergqvist.

Nedsatt hastighet

I elleve måneder fra 2014-15 sto togtrafikken stille over grensen. «Stora Helvetet» tåler ikke lenger sin egen vekt.

– Livslengden er brukt opp. Strekket ble pusset opp midlertidig vinteren 2014/15 for å kunne ha trafikk frem til en permanent løsning er på plass, sier Bergqvist.

Prosjektlederen forteller at hastigheten på E14 vil bli satt ned under deler av anleggsperioden på grunn av den betydelige anleggstrafikken.