Av: Lorns Bjerkan, Steinkjer24

Hotell evakuert etter brannmelding

foto
Foto: Tone Midtgård/steinkjer24