Lammet som var drept av bjørn, ble søndag ettermiddag funnet ikke langt fra Schiefloes gård, Ingstad Østre.

- Bare ett lam er funnet foreløpig. Jeg har ikke oversikt over om det er flere kadaver. Jeg vet ikke om det er flere tap, sier Schiefloe.

Han synes det er utrivelig at lammet er drept av en bjørn.

- Det er en lite hyggelig situasjon å ha rovdyr inne på beiteområdet. Jeg er redd for at bjørnen tar flere. En er bekymret for husdyrene sine, etter at man har gjort sitt beste for at de skal ha det godt. Det er lite trivelig å finne dyrene slik, sier Schiefloe.

- Typisk bjørn

Han forteller at lammet trolig ble tatt av bjørn søndag ettermiddag, fordi det virket som det nylig hadde skjedd da det ble funnet langs en skogsbilvei av noen som kjørte der.

- Lammet var angrepet på en måte som er typisk for bjørn. Det ble også observert en bjørn i nærheten av kadaveret, da det var en representant for Statens Naturoppsyn her i går kveld i 20-tiden. Den forsvant inn i skogen, sier Schiefloe.

Han forteller at det også var folk fra kommunen på stedet for å se etter hår og lignende fra bjørnen, for å undersøke DNA-et til den.

- Ikke aktuelt med jakt

Schiefloe har rundt 90 lam og sauer på beite, og har nå ekstra tilsyn med dyrene.

- Det er for det meste meg selv som går i området. Det er jeg og en til som har sau i området. Kommunen sier det ikke er aktuelt med jakt før vi finner flere kadaver, sier Schiefloe.

Han forteller at han aldri tidligere har opplevd å få lam eller sauer drept av bjørn.

Ser funn i sammenheng

Det var Stjørdalens Blad som først omtalte bjørneangrepet. Rovviltkontakt Ivar Rimul i Statens Naturoppsyn sier til avisa at det er nærliggende å se det siste funnet i sammenheng med sauekadaveret som ble funnet i Leksdalen for noen dager siden.

- Der var man i tvil om det virkelig hadde vært en bjørn på ferde, ettersom man tross mye leting fant bare det ene kadaveret. Men her er det ingen tvil, sier Rimul til Stjørdalens Blad.