Av:
  • Fredrik Skaget Øien

Advarer mot bading i Malvik

I fjæra på Hundhammeren har Malvik kommune satt opp et skilt som advarer mot bading.