Monica Mæland avslår å endre kommunegrenser i Trøndelag

foto