– Når én av tre yrkesfagelever får karakteren 1 eller 2 i matematikk, kan det tyde på at elevene mangler helt grunnleggende matematikkunnskaper fra ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en e-post til Adresseavisen.

I dag offentliggjør Utdanningsdirektoratet ny statistikk om videregående skole. Den viser at yrkeselevene sliter med å fullføre og få seg fag- og svennebrev. Forrige skoleår fikk sju prosent, det vil si 1900 elever, karakteren 1 (stryk) til standpunkt i praktisk matematikk.

Ifølge Kunnskapsdepartementet viser studier at matematikk er det faget som har størst betydning for om elever greier å gjennomføre videregående.

– Tidlig innsats er viktig for at flere unge skal mestre matematikk. Derfor har jeg nylig lagt frem en ny strategi for styrking av realfagene i barnehage og skole, sier Isaksen.

I fagene matematikk og engelsk var det langt færre som fikk de dårligste karakterene forrige skoleår.

Les også: Flere går ut grunnskolen med dårlig mattekarakter

Les også: Yrkesfagene må få mer status (LEDER)

Mangler læreplasser

Utdanningsdirektoratet legger i dag også frem statistikk over hvor mange av elevene på yrkesfag som har fått læreplass per 1. desember i år.

Fortsatt mangler 9300 yrkesfagelever læreplasser. 27600 har søkt, og 18300 har fått godkjente læreplasser.

– Altfor mange yrkesfagelever får ikke fullføre videregående opplæring, fordi de mangler læreplass. Det er alvorlig for den enkelte elev, og det er alvorlig for samfunnet som trenger mange fagarbeidere fremover, sier Isaksen.

Statistikkene viser at det er stor forskjell mellom fylkene på hvor stor andel som har fått læreplass.

I Sør-Trøndelag har 69 prosent av søkerne fått læreplass. Det utgjør 1309 elever. I Nord-Trøndelag har 684 fått læreplass, en andel på 64 prosent. Til sammenligning har 82 prosent av søkerne i Oslo fått læreplass, mens andelen kun er 51 prosent i Østfold.

Les også:  Elias Bruholt (18) Fikk sjelden lærlingplass (PLUSS)

Les også: Fikk ikke treårig yrkesfag

- Krav om lærlinger

Kunnskapsdepartementet peker på at mange elever mister motivasjonen og slutter i skolen hvis de ikke får læreplass.

– Vi må skaffe flere læreplasser. Derfor har regjeringen tatt flere grep. Vi øker lærlingtilskuddet for tredje året på rad med til sammen 15 000 kroner per lærling, for å gjøre det enklere for bedriftene å ta inn lærlinger. Vi stiller også krav om lærlinger ved offentlige innkjøp, og vi stiller krav om flere lærlinger i statlige virksomheter, sier Isaksen.

Les også: Denice kjedet seg på skolen - sommerskole hjalp henne til eksamen (PLUSS)