Asylmottaket på Finsås i Snåsa, med 140 plasser, legges ned. Det gjør også mottak for enslige mindreårige på Hegratunet i Stjørdal og i Steinkjer.

Asylmottakene i Stjørdal har 40 plasser, og mottaket på Steinkjer har 30 plasser. I tillegg ble det nylig kjent at Moan gård, mottaket for enslige mindreårige på Røros med 28 plasser, legges ned.

At UDI nå sier opp kontraktene med disse mottakene betyr at Trøndelag mister totalt 238 mottaksplasser i løpet av de neste tre til fire månedene.

UDI publiserte nyheten om de nye nedleggelsene på egen hjemmeside like før klokken 14 på onsdag ettermiddag. Årsaken til at mottak nå må stenge dørene er at det kommer færre asylsøkere til Norge, samt at flere er blitt bosatt i kommunene.

Flytte før skolestart

Totalt er det ti mottak for enslige mindreårige som legges ned i hele landet. UDI opplyser på sine nettsider at det har vært en del uro i mange mottak for enslige mindreårige siden i fjor høst.

- Vi ønsker å flytte beboerne til nye mottak før skolen starter til høsten, sier Berit Tyldum, assisterende regiondirektør i UDI Midt Norge til Adresseavisen.

På spørsmål om UDI frykter at asylbarn kan velge å forlate mottaket, heller enn å bli flyttet til en ny plass, sier Tyldum:

- Vi frykter alltid at enslige mindreårige skal forlate mottaket uten å si ifra. Derfor vil vi igangsette en del tiltak slik at de kan bli kjent med det mottaket de flyttes til. Det skal ikke føles som om de må flytte til en fremmed plass.

UDI vil etterstrebe å tilby asylbarna ny plass i Trøndelag, slik at de slipper å reise til en helt ny del av landet.

- Men vi kan selvfølgelig ikke garantere noe, sier hun.

Lei seg

- Vi er lei oss men forstår også at antall mottak må reduseres på grunn av at det kommer få asylsøkere til Norge om dagen, skriver Marianne Solberg, mottaksleder ved Hegratunet.

Hun viser til mottakets Facebook-side, hvor det står at i månedene frem mot til 31. august skal de ansatte gjøre sitt beste for at beboerne skal oppleve at Hegratunet er en bra plass å bo, og at de får en fin sommer på Hegra.

- Selv om vi gjerne skulle ha drevet lenger er vi glad for at UDI flytter beboerne på seinsommeren, slik at de er klar til å starte opp på skole i en annen kommune fra høsten av, skriver Solberg.

Så du denne?: UDI legger ned elleve mottak for mindreårige

Hun mener kompetansen som de 15 ansatte har opparbeidet seg, bør være attraktive for arbeidslivet i Stjørdal.

- Alle mottakene som nå legges ned er veldig gode mottak. Siden mottakene for enslige mindreårige er bemannet 24 timer i døgnet, er det der de fleste arbeidsplassene går tapt, sier assisterende regiondirektør Tyldum.

Vurderer kapasitet

Asylmottaket på Finsås i Snåsa stenger dørene i september. Det er ett av totalt seks ordinære mottak i landet som mister kontrakt med UDI.

Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26 400 til 9 500 i midten av mai i år.

UDI opplyser at de vil hver måned resten av året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.

Hegratunet i Stjørdal nedlegges.