Den terrorsiktede verdalingen er dømt både for deltakelse i Den islamske stat (IS) og for inngåelse av terrorforbund.

Retten mener det er sannsynlig at 34-åringen fra Verdal har kriget for terrororganisasjonen Den islamske stat (IS).

34-åringen er dømt etter straffeloven (1902) § 147 a fjerde ledd, for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik straffbar handling som nevnt i straffeloven.

Aktor la ned påstand om fengsel i ni år, med fradrag av 709 dager for utholdt varetekt.

LES HER: IS-tiltalt nordtrønder hadde kontakt med etterlyste norske IS-krigere i Syria

Anker saken

Verdalingen nektet straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham etter oppholdet i Syria fra november 2014 til april 2016.

Han hevder han ikke var involvert i militær tjeneste for IS, men at han dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen mot Bashar al-Assad.

Så du denne: Forsvarer ber om frifinnelse av IS-avhopper: - Heller ikke IS ville ha ham

Dommen falt i Oslo Tingret mandag. Tilltalte fikk dommen forkynt i Trondheim fengsel.

I en kommentar til Adresseavisen sier 34-åringens forsvarer at han ønsker å anke dommen.

- Ut over det har jeg ingen kommentar, skriver Langseth i en sms til Adresseavisen.

foto
Saken ankes til lagmannsretten, opplyser forsvarer Siri Langseth. Foto: Kristin Svorte

Aktor Kim Sundet sier til Adresseavisen at retten har avsagt en grundig og godt begrunnet dom.

- Påtalemyndigheten mener allikevel at straffutmålingen på sju år og seks måneder er noe lav i forhold til sammenlignbar rettspraksis.

Sluttet seg til IS

34-åringen dro til Tyrkia fra Værnes 30. november 2014. Ved hjelp av instrukser fra et vennepar fra Levanger, tok han seg videre inn i IS-kontrollert område.

LES HER: 34-åringen nekter for at han visste noe som helst om hva Den islamske stat (IS) sto for da han reiste til Syria i 2014

Etter en samlet vurdering av bevisene, finner retten det bevist utover rimelig tvil at tiltalte inngikk en reell avtale med terrororganisasjonen IS.

- Han sluttet seg til IS: Han gikk inn i IS´s innrulleringsprosess. Han gikk først gjennom en sikkerhetssjekk der han ga fra seg passet. Han gikk så på sharia-skole og fikk lønn.

- Etter en samlet vurdering av bevisene i saken, finner retten det bevist utover rimelig tvil at tiltalte deltok i terrororganisasjonen IS fra han satte seg under IS´s kommando under sikkerhetskontrollen i begynnelsen av desember 2014.

Retten mener han fortsatte sin deltakelse ved å gå inn i IS-hæren.

- Han var medlem av IS. Han bidro til å opprettholde IS frem til han ble fengslet for siste gang i Syria i månedsskiftet november/ desember 2015 ved at han fremsto som en bevæpnet Anwar al-Awlaki da reiste rundt sammen men en fremmedkriger fra Latvia.

Drept IS-kriger fra Levanger: Sendte 15 244 kr til IS-verdaling før avreise Syria

Retten mener videre at det er bevist utover rimelig tvil at tiltalte var klar over at han var deltok i terrororganisasjonen IS, og at IS hadde tatt skritt for å realisere sitt formål med ulovlige midler.

Ble ikke trodd

I dommen står det at saken har reist spørsmål om tiltalte har inngått terrorforbund med IS og / eller om han har deltatt i denne terrororganisasjonen i Syria i straffelovens forstand.

Han hevdet i retten at han ikke visste hva terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) var da han dro til Syria i desember 2014. Han er ikke blitt trodd av dommerne.

Det vises blant annet til at fra sommeren 2014 ble IS gitt bred og omfattende omtale i internasjonale og norske medier.

Ombestemme seg ingen betydning

Verdalingen hevdet i retten at han tidlig angret på at han hadde dratt til Syria.

I dommen står det:

- Det er uten betydning for straffbarheten om avtalepartnerne senere skulle ombestemme seg eller skrinlegge planene, står det videre.

Og:

- Bestemmelsen krever ikke annet enn at det må være inngått et forbund om å begå en terrorhandling. Det må foreligge en reell avtale om slikt forbund, men det stilles ikke krav om at det skal være avtalt nærmere detaljer omkring terrorhandlingen.

Fikk lønn av IS

I dommen legges det vekt på om de ulike straffbarhetsvilkårene er oppfylt, som når tiltalte dro til Syria, hvor lenge han hadde tenkt å bli der, hvem han var i kontakt med før og under reisen, hvem han var i kontakt med under oppholdet, hva han visste og mente om IS før og under oppholdet.

Flere av disse punktene har tiltalte selv forklart i retten at han har gjort, som blant annet gitt fra seg passet frivillig ved ankomst og mottatt lønn fra IS.

I dommen trekkes det videre frem at 34-åringen planla reisen gjennom kontakt med et IS-ekteparet fra Levanger.

I retten kom det frem at tilltalte også mottok et større beløp fra den drepte IS-krigeren fra Levanger, før han reiste.

«Æ e isis æ nu å det e æ stolt av»

Etter ankomst til IS-hovedstaden Raqqa, la han ut en kunngjøring på Facebook-veggen sin om at han hadde dratt til Syria. Han publiserte også et IS-flagg og la ut en tale med IS-lederen.

34-åringen skaffet seg våpen, først en pistol, så en automat kalasjnikov. Han har selv forklart at de var ment som avskrekking.

I dommen trekkes det frem flere bevis som sannsynliggjør hva tiltalte visste om IS før reisen og formålet med reisen.

Blant annet vises det til flere meldinger han har sendt til søstra like etter ankomst IS.

7. januar 2015 skrev han: « Æ e isis æ nu å det e æ stolt av».

- Kommunikasjonen gir ingen holdepunkter for at tiltalte tok avstand fra IS på dette tidspunktet, står det.

LES OGSÅ: Dokumentaren om Abu Mohammed al-Norwiji

Militær trening og jobb

På spørsmål om det finnes bevis for at 34-åringen deltok i militær trening og kamp, står det i dommen at kommunikasjonen med familie og venner ikke gir sikre holdepunkter for at tiltalte gjennomgikk militær trening.

- Slik retten ser det viser aktiviteten og innholdet i kommunikasjonen at tiltalte var tett oppe i ISs militære operasjoner.

foto
Dømt for IS-deltakelse. Foto: Privat

På gjentatte spørsmål fra søsteren om hva han gjorde og hvordan han hadde det, svarte han 08.01.2015 at han «prøve å ler om islam å arabisk foreløpig. Å træne og ber mye».

Til en venn skriver han: «Vi e meget opptatt av å skån unga og uskyldige. Det e deffer vi e ut etter dæm som drepe dæm».

Og til faren skrev han: «Æ e jo i Syria, fer å farte fram å tebake å styre på. Jobbe i den muslimske hæren».

Militær offensiv

Seniorrådgiver i PST Alf Endre Magnussen forklarte i retten at den indonesiskspråklige IS-gruppen Nusantara sto bak en militær offensiv mot fem landsbyer i al-Hasakah-distriktet nær Shaddadah i perioden 2.februar til 11.april 2015.

I denne perioden kommuniserte tiltalte ikke med noen på Facebook, før han 12. april sendte mange meldinger til venne rog familie.

Retten vurderer det slik:

- Oppholdet i kommunikasjonen fra tiltaltes side i perioden 2. februar til 11. april 2015 ingen tvil om at han hadde vært igjennom dramatiske opplevelser. Slik retten tolker meldingene fra tiltalte, skrev han om militær og ikke humanitær hjelp og jobb.

Det vises også til senere kommunikasjonen med den kjente norske fremmedkrigeren Kim André Ryding:

- Så kom hit tilbake og jobb. Flere brødre som savner deg her.

Retten finner det bevist at tiltalte hadde tilhørighet til minst en militær gruppe.

Oslo tingrett mener 34-åringen skal dømmes til sju og et halvt år i fengsel.