Vil kurere selvmordshodepine

Ny forskning under utvikling i Trondheim kan hjelpe pasienter som lider av den mest smertefulle varianten av hodepine.

Saken oppdateres.

Klasehodepine, også kalt «selvmordshodepine», regnes som den mest smertefulle formen for hodepine. Opptil 5000 nordmenn har denne lidelsen, som er så smertefull at enkelte av dem vurderer å ta sitt eget liv.

Nå iverksetter forskere fra Trondheim en internasjonal studie for å finne et legemiddel som kan lette hverdagen til denne pasientgruppen. Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs hospital har tatt initiativet til studien, som vil gjennomføres i samarbeid med tilsvarende sentre i Sverige og Danmark.

Åtte anfall i døgnet

Man antar at mellom tre og fem tusen mennesker i Norge lider av klasehodepine. Først de senere årene er det blitt stilt skikkelige diagnoser, og så langt kan man ikke si noe sikkert om hva sykdommen skyldes. Medisinen som foreskrives har variabel effekt.

- Anfallene hoper seg opp i perioder på uker eller måneder. I disse periodene kan smertene komme alt fra annenhver dag, til opptil åtte ganger i døgnet, og de kan vare i inntil tre timer hver gang. Deretter kan det gå en time eller to før et nytt anfall kommer, forklarer leder av studien, Erling Tronvik (bildet).

Ifølge legen velger enkelte av de verst rammede pasientene å operere på nerven som går til ansiktet for å bli kvitt smertene, selv om det innebærer at pasienten forblir nummen i den delen av ansiktet som rammes.

- Vi får pasienter til senteret som er dypt deprimerte og går med selvmordstanker, forteller han.

Virker mot migrene

Kompetansesenteret har nylig publisert resultatene fra en tidligere undersøkelse, som viser at det blodtrykkssenkende legemiddelet Atacand har god effekt mot migrene. Med den nye studien ønsker de å undersøke om medikamentet har samme effekt på klasehodepine.

Erfaringer med pasienter som har prøvd medikamentet, gjør at Tronvik har håp om at det vil ha effekt:

- Av de tre jeg vet har forsøkt, er én blitt helt fri hodepinen, mens de to andre har rapportert om betydelig bedring, sier han.

Bruken av det blodtrykkssenkende midlet er ifølge Tronvik blitt en utbredt del av migrenebehandlingen i mange land, etter at senteret i Trondheim publiserte sin undersøkelse i 2003.

- Men andre studier må bekrefte våre funn før midlet kan registreres som migrenemedisin, sier Tronvik.

Av de 64 pasientene som skal delta i den nye studien, vil halvparten få Atacand, mens den andre halvparten får juksemedisin. Verken pasientene eller forskerne vil vite hvem som får hva. Hver pasient tar tabletter i fire uker, samtidig som de fører hodepinedagbok. Studien er påbegynt i Norge og Sverige, og det vil rekrutteres pasienter gjennom hele 2005.

Legemiddelfirmaet bidrar økonomisk og med tabletter, men Tronvik understreker at initiativet til studien kom fra kompetansesenteret.

Lege Erling Tronvik ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine.
 
        
            (Foto: STEINAR FUGELSØY)

  Foto: STEINAR FUGELSØY

På forsiden nå