Er vi inne eller ute?

Lian Velforening er lite begeistret for kommunens forslag om at beboerne får kjøpe ny tomt på Lian mot at de river sitt nåværende hjem.

Saken oppdateres.

Velforeningen har så vidt fått se kartene som viser tre ulike framtidsperspektiv for mange av beboerne på Lian.

- Alternativ III får størst konsekvenser for folk på Lian. I tillegg til at mange må flytte, har vi liten sans for at folk som bor i et område med lite turferdsel langt inne på Lian må rive for så å bygge nytt på kommunal tomt ved Herlofsløypa og i krysset Solemsveien/Vådanveien. Dette er et kulturlandskap og mange turgåere starter turen her. Det blir mindre attraktivt for turfolket å gå tur i det som vil framtre som et nytt boligområde, sier Borgar Hagen, leder for Lian Vel.

Han påpeker at de har en konstruktiv kontakt med plankontoret i Trondheim, men innrømmer at de ikke er spesielt begeistret for noen av alternativene. Hagen mener de er kompromisser som ikke fører fram til noen endelig og egnet løsning for Lian.

- Enten må kommunen ekspropriere og rive alle hyttene for virkelig å unngå ulovlig bruksendring. Eller så bør man - i tråd med vårt syn - beholde boligbruken slik den er nå og heller stille strenge krav til størrelse, form og farge på boligene. Vi jobber for å beholde kulturlandskapet og skape et hyggelig miljø for turgåere ved inngangen til Bymarka. Spørsmålet er kanskje ikke om det er hytte eller hus, men hvordan området ser ut og blir ivaretatt, illustrerer Hagen.

Han forteller at uroen for framtida blusset opp på ny hos mange lianbeboere etter at forslagene til ny reguleringsplan kom på bordet. Hvilken plan blir vedtatt? Er jeg inne eller ute? Det er spørsmålet mange stiller seg. Borgar Hagen og familien bor selv i ei hytte som benyttes som helårsbolig.

- I alternativ I må vi flytte, i alternativ II får vi bli, konstaterer velforeningslederen.

Velforeningsleder Borgar Hagen og familien bor i hytte på Lian. Neste år blir det klart om han og mange andre beboere på Lian må flytte fra hjemmene sine.

 
På forsiden nå