Vurderer trikk til Brattøra

Kommunen vurderer to nye traseer for trikk i Midtbyen. Den ene traseen går via Trondheim sentralstasjon, den andre via Kjøpmannsgata.

Saken oppdateres.

I bystyrevedtaket til transportplanmelding for Trondheim i mars heter det at skinnegående trafikk skal styrkes, blant annet gjennom en ny sløyfe til Pirterminalen. På bakgrunn av en rapport fra Asplan Viak vurderer derfor Trondheim kommune to nye, dobbeltsporede traseer for trikk i Midtbyen.

Begge alternativene er en forlengelse av dagens linje via Olav Tryggvasons gate til Pirterminalen. I tillegg har Asplan lagt frem enda to alternativer via Dronningens gate eller langs Kongens gate over Torvet. Alle de fire alternativene er vurdert i forhold til tidligere utredninger om den såkalte Midtbysløyfa - en enkeltsporet trasé i en sløyfe gjennom Midtbyen. Forslagene tar alle utgangspunkt i St. Olavs gate.Alternativ A:
Prinsens gate - Olav Tryggvasons gate - Søndre gate - Jernbanestasjonen (Trondheim sentralstasjon) - Pirterminalen.Alternativ B:
Prinsens gate - Olav Tryggvasons gate - Kjøpmannsgata - Pirterminalen.Alternativ C:
Dronningens gate - Søndre gate - Jernbanestasjonen - Pirterminalen.Alternativ D:
Kongens gate over Torvet - Søndre gate - Jernbanestasjonen - Pirterminalen.

Alle forslagene koster rundt 80 millioner kroner.

- Selv om det siste alternativet er det beste av hensyn til fremkommelighet og tilgjengelighet, er det lite sannsynlig at det legges trikkespor over Torvet. Trasé via Olav Tryggvasons gate eller Dronningens gate er de mest sannsynlige alternativene. Med tanke på Trondheim sentralstasjon som et viktig knutepunkt for kollektivtransport er det også mer realistisk med en linje via Sentralstasjonen og ikke langs Kjøpmannsgata, sier Tore Langmyhr i Trondheim kommune. På vegne av rådmannen orienterte han torsdag politikerne i byutviklingskomiteen om hovedtrekkene i rapporten. Det ble også lagt frem en rapport om bytog i Trondheim, utarbeidet av Sintef.

Utvidelsesplanene ses i sammenheng med utbyggingen av tverrforbindelsen til Brattøra (en gang- og sykkebru fra jernbanestasjonen til Brattøra) og utbyggingen av Nordre Avlastningsvei (NAV). Når NAV er på plass i 2009 skal det gjøres nye tiltak i Midtbyen, og det vurderes om busstrafikken skal bort fra Torvet og om Olav Tryggvasons gate utelukkende skal bli en gate for kollektivtrafikk.

- Man må også vurdere nytteverdien av å legge trikkespor helt til Pirterminalen når vi får på plass tverrforbindelsen mellom Sentralstasjonen og Brattøra, sier Langmyhr.

 
        
            (Foto: MARIT BARDAL)

  Foto: MARIT BARDAL

På forsiden nå