Polakker på slavelønn

Østeuropeiske bygningsarbeidere i Midt-Norge får fortsatt betalt helt ned i 20-30 kroner per time.

Saken oppdateres.

- Utviklingen går feil vei, sier Ingar Haarstad i Arbeidstilsynets regionkontor for Midt-Norge.

Ingar Haarstad er prosjektleder for Arbeidstilsynets satsing på arbeidsinnvandring. Han er bekymret for utviklingen, særlig i bygningsbransjen. Haarstad oppsummerer tre forhold som etter hans mening viser at utviklingen går feil vei:

Det er flere arbeidsinnvandrere enn noen gang, og antallet øker fortsatt kraftig.

De har dårlige lønns- og arbeidsvilkår, uten tegn til bedring.

De er overrepresentert på ulykkesstatistikken.

På stedlig tilsyn

Adresseavisen var med da Haarstad og kollega Dag Gjervan i går gjennomførte et stedlig tilsyn på en byggeplass i Trondheim. Formål: Å kontrollere lønns- og arbeidsforhold for utenlandske bygningsarbeidere. Det ble ikke avdekket grove overtredelser i går. De fem polske arbeiderne på byggeplassen hadde fått fri akkurat denne formiddagen.

- Vi får håpe at årsaken til at de ikke er her, og som ble oppgitt til oss, er den riktige, kommenterer Ingar Haarstad.

De to inspektørene fra Arbeidstilsynet legger ikke skjul på at det ofte er svært vanskelig å kontrollere opplysningene som de får på stedlige tilsyn. Det er krav om at både arbeidsgiverne og de utenlandske arbeidstagerne kan dokumentere at de har et registrert ansettelsesforhold, hvor mye de får betalt og hva slags arbeidstidsbestemmelser som gjelder. Men det er lett å jukse.

Papirlønn

Ingar Haarstad er bekymret for utviklingen.

- Vi mener å se at østeuropeerne har vanskeligere lønns- og arbeidsforhold enn før, men det er dessverre svært vanskelig å dokumentere. Når vi spør, får vi fremvist det offisielle dokumentet, som er deres oppholdstillatelse. Her går det gjerne frem at de får betalt norsk tarifflønn. Når vi har med tolk, og tolken får snakke med dem på tomannshånd, kommer det noen ganger for en dag at de har en annen kontrakt med langt lavere betaling. Noen forteller at de får betalt helt ned i 20-30 kroner timen, forteller Haarstad.

Språkkrøll

Dag Gjervan forteller at Arbeidstilsynet hittil i 2006 har registrert 70 alvorlige arbeidsulykker i Trøndelag og Møre og Romsdal, i alle bransjer.

- Utenlandske arbeidstagere har vært involvert i syv av disse. Det er derfor ingen tvil om at de er overrepresentert i ulykkesstatistikken, sier Dag Gjervan. Han mener årsaken kan være for dårlig opplæring og manglende oversettelse av HMS-instrukser.

Språk er et problem også for Arbeidstilsynets folk. Østeuropeiske bygningsarbeidere har ofte dårlige engelskkunnskaper. Noen snakker tysk, men det er ikke nordmenns sterkeste side. Arbeidstilsynet har fått tilført ekstra ressurser for å jobbe med arbeidsinnvandring, men har ennå ikke engasjert tolker. Fellesforbundet har lenge hatt polsk tolk i Trondheim, og øker nå til 60 prosent stilling.

Mangler sanksjoner

Når Haarstad og Gjervan finner feil og mangler ved arbeidskontrakter, er det lite de kan gjøre. Hvis liv og helse står i fare, kan de stenge en virksomhet. Hvis de kommer over arbeidstagere som ikke har lovlig arbeids- og oppholdstillatelse, kan de ikke gjøre annet enn å anmelde forholdet til politiet.

- Arbeidstilsynet har ikke egen sanksjonsmyndighet, men vi håper at vi får det, sier Dag Gjervan.

På inspeksjonen i går hadde ikke en underentreprenør de foreskrevne dokumentene for hånden. Først når papirene er sendt inn og kontrollert av Ingar Haarstad og Dag Gjervan er det klart om kontrollen får et etterspill, eller om alt var greit.

Det går hett for seg i byggebransjen. Det bygges mye og kjapt, og uten polakker stopper bransjen.

Inspeksjon. De polske bygningsarbeiderne var ikke der, da Dag Gjervan (t.v.) og kollega Ingar Haarstad (nærmest kamera) kom på stedlig inspeksjon på byggeplassen i Trondheim i går. Entreprenør og underentreprenør forsikret at alt er i orden.{ndash} Jeg tjener det samme som mine norske kolleger og stortrives, sier Bronislovas Lukosius. Han har bodd her i ett år, nylig fått arbeids- og oppholdstillatelse for fem og har kjøpt hus i Rindal. Lukosius har 30 års erfaring fra byggfag i Litauen. I bakgrunnen Arbeidstilsynets Ingar Haarstad.Utenlandske arbeidstakere er oftere utsatt for ulykker enn norske. Arbeidstilsynets Dag Gjervan og Ingar Haarstad fant ikke grove overtredelser under inspeksjonen i går.
 
På forsiden nå