Anette venter ennå på svar

Gravide Anette Kunz (30) ble satt på venteliste for jordmor allerede i september. Seks måneder senere har hun ennå ikke fått svar.

Kunz er gravid i sjuende måned og førstegangsfødende, og vil gjerne ha konsultasjon hos jordmor. Da hun fikk vite at hun var svanger i fjor høst, tok hun etter hvert kontakt med den kommunale jordmortjenesten da hun var gravid i niende uke. Ifølge Kunz ble hun kontant avvist fordi det var fullt, men ble satt på venteliste.

- Men jeg fikk aldri svar, og prøvde å ringe igjen. Da kom jeg til en telefonsvarer med følgende beskjed om å ikke legge igjen beskjed. Jeg synes det er altfor dårlig, sier Anette Kunz.

Hun stiller spørsmål ved servicen: ingen stilte spørsmål om omstendighetene rundt graviditeten og hun følte at hun ble brysk avvist.

- Jeg er ny i byen, og har ingen venninner eller bekjente her jeg kan snakke om svangerskapet med. Jeg er usikker siden jeg er førstegangsfødende. Derfor følte jeg meg litt pjusk da jordmortjenesten var såpass lite imøtekommende, sier hun.

Venninnene hennes hjemme i Ås har alle jordmor, og veksler mellom å gå til jordmor og fastlege.

- Jeg trodde faktisk at jeg hadde krav på jordmor, men det viser seg nå at man ikke har det. Uansett er det nesten litt godt å vite at det er veldig mange gravide her i Trondheim som er i samme båt som meg, og som må klare seg med fastlegen, slår 30-åringen fast.

Hun understreker at hun er fornøyd med den mannlige fastlegen og at hun nok skal greie seg bra uten jordmor, tross alt.

- Men jeg regner med at en jordmor kan bidra med noe mer og annet enn det legen kan, sier Kunz.

Leder for jordmortjenesten i Trondheim, Bente Noodt, beklager at Kunz ikke har fått klart svar.

- Det er beklagelig at hun ikke har fått tilbakemelding, sånn skal det ikke være. Jeg kjenner ikke alle sakene i detalj, men slik jeg nå får det fortalt ville hun trolig ikke fått jordmor. Det er ikke tilstrekkelig at hun er førstegangsfødende, det må være andre årsaker til at vi kan prioritere henne, sier Noodt.