Granskningsrapport om barnevernsbarn:

Sex-overgrep og vold på Stavne

Barnevernsbarn i Trondheim har opplevd vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i regi av kommunen. Aller verst var forholdene ved Osloveien skole på Stavne.

Saken oppdateres.

Mange tidligere barnehjems-, skolehjems- og fosterhjemsbarn fikk i går bekreftet sine historier om en vond og vanskelig oppvekst da fikk lese rapporten om omsorgssvikt og overgrep mot tidligere barnevernsbarn. Rapporten som ble presentert i bystyresalen i går, baserer seg på intervjuer med tidligere barnevernsbarn og ansatte, samt skriftlige kilder.

Granskingen konkluderer med at mange har opplevd alt fra følelsesmessig omsorgssvikt til fysisk vold og seksuelle overgrep. Da lagdommer Mats Stensrud, leder for granskningsutvalget, redegjorde for rapporten, trakk han fram Osloveien skole på Stavne som en institusjon der elevene gjennomlevde vold og seksuelle overgrep.

Lukket anstalt

- Stavne var en lukket anstalt der barna ikke fikk ha besøk. Alle dem vi har intervjuet, har unisont fortalt at de ikke fikk noe utbytte av undervisningen. De opplevde vold, trusler og innestenging i hverdagen. De yngste elevene ble misbrukt av de ansatte og eldre elever. Elevene ble behandlet som en pariakaste, sier Mats Stensrud.

Det foregikk mest overgrep i skolehjem og fosterhjem, mindre i barnehjem.

- Men det var fysiske og seksuelle overgrep overalt. Mest forstemmende er de seksuelle overgrepene som foregikk systematisk. I de fleste tilfellene var det større barn som forgrep seg seksuelt mot mindre barn ved institusjonen uten at ansatte grep inn, sier Stensrud.

Han viser til at det var først på 1980-tallet at seksuelle overgrep ble et tema i barnevernet. Stensrud slår fast at systemet med tilsyn av institusjonene og barna har vært svært mangelfull flere steder.

- Barna torde ikke å si ifra om overgrepene. De var redde for represalier, de var redd for ikke å bli trodd. Tilsynet har sviktet, sier Stensrud. På Stavne eksisterte det blant annet ikke noe tilsynsorgan mellom 1975 og 1985.

Ba om unnskyldning

Jorid Midtlyng, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, ba på vegne av Trondheim kommune nok en gang om unnskyldning for lidelsene disse barnevernsbarna har gjennomlevd. Hun er opprørt over at overgrepene har vært så systematiske, samt den fraværende bevisstheten rundt seksuelle overgrep i perioden som er gransket.

- Systemet har sviktet, kontrollen og tilsynet av forholdene for barnevernsbarna har vært mangelfull, sier Midtlyng.

 
    
      (Foto: IVAR MØLSKNES)

  Foto: IVAR MØLSKNES

 
    
      (Foto: IVAR MØLSKNES )

  Foto: IVAR MØLSKNES

På forsiden nå