Fikk fire år for incest

En mann i midten av 30-årene er i Trondheim tingrett dømt til fengsel i fire år for gjentatte seksuelle overgrep mot sin datter. Han anket dommen på stedet.

Saken oppdateres.

Han må betale datteren på seks år 150 000 kroner i erstatningsoppreisning, samt 3000 kroner i saksomkostninger. Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Derfor vil han at lagmannsretten skal vurdere bevisene på nytt.

Tingretten legger til grunn at overgrepene fant sted gjennom minst ett års tid, fra høsten 2005 til høsten 2006. Til sammen dreier det seg om minst ti tilfeller av seksuell omgang. Datteren var fire og et halvt år da det hele startet.

Grundig dommeravhør

Dommen er som påstått av aktor, statsadvokat Per M. Schjetne. Forsvareren, advokat Tore Angen, hadde påstått full frifinnelse.

Tingretten, administrert av tingrettsdommer Marianne Fallan Kristensen, viser til det grundige dommeravhøret som ble tatt av fornærmede i november i fjor. Barnet gir en detaljert og troverdig beskrivelse av hva hun er blitt utsatt for.

I straffskjerpende retning påpeker tingretten at faren begikk gjentatte og alvorlige overgrep mot datteren. Han har misbrukt sin rolle som omsorgsperson. Jenta følte seg sterkt knyttet til faren.

Misbruket startet etter at foreldrene ble separert. Faren hadde datteren hos seg hver annen helg og en dag i uken. Når overgrepene fant sted, hadde hun ingen å varsle. Tingretten finner i likhet med aktor ingen formildende omstendigheter ved straffutmålingen.

Falt på plass

Det var barnehagen som varslet moren etter at datteren hadde betrodd seg til en av de ansatte. Umiddelbart ble hjelpeapparatet koblet inn, mens faren ble kalt inn til avhør og siktet. Moren fortalte i retten at beskyldningene mot eksmannen kom som lyn fra klar himmel. Men på en måte falt brikkene på plass. Datteren var både innelukket og aggressiv i tiden før overgrepene ble avdekket.

På forsiden nå