Kaster ut NTNU-forsker

Arbeids- og inkluderingsministeren står fast på sitt: Utlendingsloven blir ikke endret. Nadejda Sokolova skal ut. Statsråden hevder dessuten at NTNU har brutt loven, i og med at Sokolova har fortsatt å arbeide uten arbeidstillatelse.

Saken oppdateres.

Når arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen omsider velger å uttale seg om utvisningen av den russiske forskeren Nadejda Sokolova, er det ikke fordi han har gode nyheter. Utlendingsloven vil ikke bli endret, og Sokolova må forlate Norge.

– På bakgrunn av diskusjonene i mediene har vi spurt oss om det er noe ved regelverket vi bør se nærmere på, i og med at vi ønsker å beholde høyt kvalifiserte innvandrere i Norge. Vi har presset systemet for å finne ut om det er mulig å få til en lovhjemmel som gjør at Sokolova likevel kan bli. Vi har imidlertid konkludert med at vi ikke kan lage en lov som sier at det er greit å bryte utlendingsloven så lenge du har høy utdannelse, sier statsråden.

Frykter proforma-ekteskap

Hanssen mener Utlendingsloven er svært klar på det punktet som har ført til at Sokolova nå kastes ut.

– Utlendingen skal bo sammen med ektefellen, og loven understreker at det ikke er tillatt å pendle dersom man har fått opphold som følge av familiegjenforening, sier Hanssen.

Ifølge ministeren handler dette om et felt med store utfordringer, knyttet til pro forma-ekteskap.

– Hvis vi ikke stiller strenge krav her, er det fare for at det vil føre til mange flere pro forma-ekteskap, sier han.

Hanssen mener derfor Sokolova har begått et veldig klart brudd på utlendingsloven, i og med at hun pendlet mens hun bodde i Kristiansand og jobbet i Oslo og senere Trondheim.

– Og hvis hun har brutt utlendingsloven, er det grunnlag for utvisning. Vi er strenge på dette, fordi vi til stadighet opplever at utlendinger tar lett på det, sier han.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn sa til Adresseavisen i forrige uke at departementet ville vurdere å stille utkastelsesvedtak av Sokolovas karakter i bero, dersom de fant grunn til å vurdere en lovendring. Men om departementet hadde valgt å vurdere en lovendring, ville det ifølge Hanssen uansett ikke hjulpet Sokolova.

– Fordi hun ikke har arbeidstillatelse. En lovendring ville tatt minst ett år. Hun kunne ikke gått rundt i Norge og gjøre ingenting, mener han.

NTNU bryter loven

Ifølge Hanssen kunne Sokolova derfor uansett ikke ha fortsatt sitt arbeid ved universitetet.

– Uten arbeidstillatelse er det ikke lov å jobbe i Norge, verken med eller uten lønn, sier Hanssen og ramser opp Utlendingslovens paragraf 6.

– Hvis det er korrekt at NTNU har hatt Sokolova i arbeid siden oktober 2006, slik Adresseavisen har skrevet, har de brutt loven like lenge, og det er alvorlig. For en arbeidsgiver er det ulovlig og straffbart å ha folk i arbeid som mangler arbeidstillatelse, sier han.

«Paragrafrytteri», «prokuratorknep», «absurd og rigid tolkning av regelverket», «enøyd forvaltningspraksis» og «molbopolitikk» er noen av karakteristikkene som er gitt Utlendingsnemndas håndtering av Sokolova-saken. Forsvarere for den russiske forskerens sak har vært NTNU, NHO, Telenor og en rekke politikere, deriblant Hanssens partifelle, ordfører Rita Ottervik.

– Forstår du reaksjonene deres?

– Det kan godt hende at Telenor mener at en utlending som får opphold i Norge ved familiegjenforening, ikke trenger å bo sammen med ektefellen, men det er politisk bred enighet om denne praksisen, sier Hanssen

– Stortingsrepresentant Lars Peder Brekk (Sp) er ikke den eneste som er blitt overrasket over at pendling er et argument for utkastelse?

– Det må han redegjøre for selv. Vi kan ikke forstå annet enn at Sokolova har brutt loven, sier Hanssen.

Forskjellsbehandling

Fagforeningen Tekna har tidligere uttalt til Adresseavisen at denne tolkningen av Utlendingsloven, som innebærer at innvandrere med opphold som følge av familiegjenforening ikke kan pendle, kan være diskriminerende.

– Ja, utlendingsloven behandler utlendinger annerledes enn nordmenn. Det er hele poenget med loven, og ellers hadde vi ikke trengt en egen utlendingslov, sier Hanssen.

– NTNU-rektor Torbjørn Digernes mener utlendingsmyndighetene bør differensiere søkerne, slik at kunnskapssamfunnet ikke blir skadelidende av en streng innvandringspolitikk. Er det en god idé?

– Ja, det er jeg veldig enig i, og vi kommer til å løse veldig opp på regelverket. En ny stortingsmelding vil legge opp til at en utlending som søker og får jobb i Norge, kan begynne umiddelbart og at alt papirarbeidet kan komme i etterkant, sier Hanssen.

Men det ser uansett ikke ut til å gjøre noen forskjell for Nadejda Sokolova. 4. februar har hun frist til å forlate landet.

– Vi vil ikke ta initiativ til at saker som Sokolovas stilles i bero, for det kommer ingen lovendring. Sokolovas sak er det i så fall UNE som må gjøre noe med, sier ministeren.

 
 
På forsiden nå