Russisk toppforsker vant rettssaken mot staten:

Sokolova får komme tilbake

Den russiske eksperten i satelittnavigasjon, Nadejda Sokolova, har vunnet rettssaken hun anla mot staten etter at hun ble kastet ut av Norge og Trondheim i februar i år.

Saken oppdateres.

Årsaken til utkastelsen var at Utlendingsnemnda mente Sokolova hadde brutt utlendingsloven, blant annet fordi hun hadde pendlet.

Ifølge UNE var pendling uforenlig med å få innvilget opphold på grunnlag av familiegjenforening.

Utvisning ugyldig

«Utlendingsnemndas vedtak om varig utvisning og varig innmeldelse i Schengen informasjonssystem (SIS), kjennes ugyldig», heter det i slutningen fra Oslo Tingrett.

Staten, ved Utlendingsnemnda, dømmes også til å betale saksomkostningene til Nadejda Sokolova på nesten 100 000 kroner.

Stor støtte

Utkastelsen førte til at Sokolova måtte avbryte arbeidet med et 20 millioners prosjekt om satelittnavigasjon ved NTNU. Telenor, NHO, Tekna, NTNU, Trondheims ordfører Rita Ottervik og en rekke stortingspolitikere var sterkt kritiske til utkastelsen av den verdifulle eksperten.LES OGSÅ: Sokolova forlater Norge

For at Sokolova skulle få anledning til å prøve beslutningen for retten, startet kolleger og venner en kronerulling. Asyladvokat Arild Humlen førte saken som gikk i Oslo tingrett i midten av oktober. Nadejda Sokolova deltok på telefon fra Canada.

 
På forsiden nå