Trondheim ledende på CO2-forskning i Europa

Sintef og NTNU blir størst og ledende forskningsinstitusjon i Europa innenfor forskning som gjelder den kjente klimagassen CO2 (karbondioksyd).

Saken oppdateres.

Like før jul ble det klart at NTNU/Sintef skal ha ansvaret for etableringen av en rekke europeiske forskningslaboratorier, satt i gang av ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). Det omfatter oppbygging av 15 nye laboratorier fordelt på ni store enheter. Fem av dem blir lagt til Trondheim.

Fra før er NTNU/Sintef engasjert i hele ti ulike EU-prosjekt innenfor lagring og fjerning av CO2. De skal også bygge og lede et nytt forskningslaboratorium som skal plasseres ved Tiller bru, og som er et samarbeidsprosjekt med selskapet Aker Clean Carbon.

Forskning for én milliard

– Totalt er vi nå involvert i forskningsprogram innenfor CO2-sektoren for over én milliard kroner. Av dette har NTNU og Sintef ansvaret for mer enn 700 millioner kroner. Dette gjør CO2-forskningen til en av de virkelig store satsingsområder for forskningsmiljøet på Gløshaugen, sier professor Arne Bredesen ved NTNU og klimadirektør i Sintef, Nils A. Røkke, til Adresseavisen.

Noe av det største

Det er disse to som har stått i spissen sammen med resten av Gløshaugen-miljøet for å gjøre Trondheim til et ledende senter i Europa innen det mange mener er et av de viktigste forskningsområder innenfor klimasektoren. Og det kan bli mer. Om en måneds tid avgjør Norges forskningsråd hvem som får 800 millioner for å etablere fem til sju nye forskningssentra for miljøvennlig energi. CO2-problematikken er også inne på dette feltet, og Sintef/NTNU er blant favorittene til å bli blant de utvalgte.

Bredesen og Røkke legger ikke skjul på at nyheten de fikk før jul fra ESFRI, er blant de største «julegaver» de noen gang har fått, om ikke den største.

– Dette er trolig et av de største enkeltprosjekt vi har vært med på. Vi får ansvaret for å lede utvikling og drift av ni store laboratorier innen et felt som er høyt prioritert i en rekke land, sier Røkke og Bredesen.

Trondheimsmiljøets oppgave og ansvar blir å lede oppbyggingen av nye laboratorier til en verdi på 700-800 millioner kroner. Det betyr at Norge som vertsnasjon må bidra med fra 30 til 50 prosent av disse utgiftene. Dette vil sammen med de forskningsprosjektene som Sintef/NTNU allerede er inne i, gjøre at Trondheim blir en svært sentral aktør i Europa på dette feltet. Røkke håper også prosjektet kan føre til nærmere kontakt med forskningsmiljøer i USA og Kina som jobber med de samme utfordringene.

Hett tema

Etter statsminister Jens Stoltenbergs berømte månelandingsprosjekt i nyttårstalen for to år siden, har forskning og teknologiutvikling innenfor klima og CO2blitt et hett tema i Norge. NTNU/Sintef startet dette arbeidet allerede for 25 år siden, og har gradvis økt sin kompetanse innenfor området. Professor Bredesen legger ikke minst stor vekt på det arbeidet Nils A. Røkke har gjort gjennom mange år med å skaffe kontakter og nettverk på dette forskningsfeltet, ikke minst innen EU-området der mange av pengene finnes.

Nybygg og utvidelser

NTNU/Sintef skal de neste to årene dels bygge nye, dels utvide eksisterende laboratorier innen hele CO2-feltet, fra fangst (fjerning av CO2), til transport og lagring, for å teste ut ulike teknologier og teorier. I tillegg skal de også ha ansvaret for etableringen av fire laboratorier i andre land. I Norge skal det brukes 210 millioner på de nye laboratoriene.

ESFRI er en europeisk forskningsinstitusjon som består av de 27 EU-landene og fire assosierte land, deriblant er Norge. ESFRI styres av forskningsministrene i de ulike medlemslandene.

 
På forsiden nå