Elevene rømmer fra Kalvskinnet

Elevene rømmer fra Kalvskinnet skole etter at politikerne vedtok å flytte 5.-7. trinn til Ila skole.

  Foto: VEGARD EGGEN

Saken oppdateres.

Siste opptelling viser at det vil bli bare 25 elever ved midtbyskolen til høsten. Årsaken er en massiv mobilisering blant Kalvskinnet-foreldrene for å søke elevene til andre skoler.

47 elever har nå søkt seg til Singsaker skole, og alle disse har fått positivt svar på sin overflytting. I tillegg har 19 elever søkt til andre skoler. Dermed står Kalvskinnet igjen som en mini-skole.

– Det er ikke heldig å drive undervisning med et så lavt elevtall, sa kommunaldirektør Jorid Midtlyng da hun i dag orienterte formannskapet om den siste utviklingen.

Nå skal de gjenværende foreldrene inviteres til foreldremøte, samtidig som administrasjonen skal legge frem en ny sak til politisk behandling.

Ikke akseptabelt

Som Adresseavisen har omtalt tidligere, ble Kalvskinnet og Ila skole slått sammen under budsjettbehandlingen før jul. Skolene skal fra høsten av ha felles rektor og administrasjon, og planen var også å flytte 5.-7. trinn ved Kalvskinnet skole til Ila skole.

Samtidig skulle mottaksklassen for 1.-4. trinn ved Ila skole flyttes til Kalvskinnet. Dermed ville Kalvskinnet blitt en 1.-4. skole fra høsten av. Men dette har møtt stor motstand fra foreldre ved Kalvskinnet, og FAU gikk til det skrittet at de skrev en kollektiv søknad om skoleplass ved Singsaker skole.

Uten skoledrift

Nå kan resultatet bli at det ikke blir noen kommunal skoledrift ved Kalvskinnet skole til høsten.

– Dette viser at vedtaket som ble gjort før jul, i praksis var et nedleggingsvedtak. Det ble lagt et så harde sparekutt til Kalvskinnet, og den løsningen som ble skissert ble ikke oppfattet som en akseptabel løsning for våre barn, sier Marit Pedersen, FAU-leder ved Kalvskinnet skole.

Hun avviser at foreldrene nå kan være med på å legge ned midtbyskolen ved at de sender sine barn til andre skoler.

– Hvis politikere uttaler at det er vi som legger ned skolen, så er det en ansvarsfraskrivelse. Vi tar konsekvensen av de rammebetingelsene som politikerne stilte til rådighet for Kalvskinnet. Vi er nødt til å tenke på hva som er best for familien og best for barna, og vi vil ha en langsiktig løsning, sier Pedersen.

Ny vurdering

Hun håper nå at elevflukten kan føre til at politikerne vurderer fremtiden til Kalvskinnet skole på nytt.

– Dette handler om byutvikling. Vi ønsker en nærskole for barnefamiliene i Midtbyen, og vi håper at politikerne nå kan tenke seg om en gang til, sier Pedersen.

 
        
            (Foto: VEGARD EGGEN)

  Foto: VEGARD EGGEN

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå