Tidligere skjenkestopp gir mindre vold

Etter at restaurantene har måttet stenge en time tidligere, er antallet legemssaker i Midtbyen I Trondheim redusert med nærmere 34 prosent.

Saken oppdateres.

I timen mellom 03 og 04 er volden gått ned med nesten 70 prosent.

Det viser en grundig gjennomgang utført av Sør-Trøndelag politidistrikt.– Vi ønsket å se effekten av at skjenkestedene siden 1. oktober 2008 har måttet stenge klokken 02 i stedet for klokken 03. Derfor har vi foretatt en grundig analyse og gått inn på en rekke straffesaker tilbake til 2005, opplyser stasjonssjef Ove Sem ved Sentrum politistasjon.Han er ikke i tvil om at den vesentligste årsaken til voldsnedgangen er tidligere skjenkestopp.I går presenterte han rapporten for formannskapet i Trondheim. Annet hvert år har politiet i Trondheim laget en slik voldsrapport, men det er første gang man har kunnet sammenlikne to hele år (2007 og 2009) før og etter de nye skjenketidene.Nederst i NordreEn innskjerping av skjenketiden har altså redusert volden i timen mellom 03 og 04 med nærmere 70 prosent, og det er ikke funnet ut at volden har forskjøvet seg verken i tid eller sted. En betydelig del av volden skjer fortsatt nederst i Nordre gate, enten ute på gata eller inne på skjenkestedet.De som utøver vold eller som rammes av vold er unge menn i alderen 15 – 30 år, og de fleste er beruset.I forbindelse med undersøkelsen har politiet identifisert 20 voldsgjengangere. De fleste er i alderen 20 – 24 år med rusproblemer og uten fast arbeid. I samarbeid med Trondheim kommune vil politiet forsøke å utarbeide individuelle hjelpetiltak for denne gruppen.Antallet legemssaker registrert i Midtbyen gikk fra 2008 til 2009 ned med vel 22 prosent, fra 307 til 238 saker. Sammenlignes to hele år med ulike skjenketidsbestemmelser (kl. 03 i 2007 og kl. 02 i 2009) gikk andelen registrerte legemssaker ned mellom disse to årene med 33,7 prosent.–Den anmeldte volden er altså redusert med en tredjedel i løpet av de to siste årene, påpeker politistasjonssjef Ove Sem.Ikke i tvil

–Og hovedårsaken er etter din mening tidligere stengte tappekraner?–Ja, uten tvil. Det viser dybdeanalysene våre tilbake til 2005, sier Sem.Fordelingen av legemssaker i løpet av de fem siste årene viser at det er flest registrerte voldssaker i mai, august og desember, færrest saker i januar, juli og oktober. 73 prosent av voldssakene skjedde på fredag, lørdag eller søndag.Ni av ti voldsutøvere i Midtbyen var i 2009 menn og rundt halvparten er mellom 20 og 29 år, mens 83 prosent er norske statsborgere. I nær en av ti voldssaker er det benyttet serveringsglass, kniv, jernstang eller andre gjenstander.Positive rapporterIfølge stasjonssjef Ove Sem rapporterer politfolk ute i gatene at det har vært en positiv utvikling i antall saker med vold og ordensforstyrrelser og uro i Midtbyen etter at skjenketiden ble innskjerpet. Byen tømmes raskere og det er færre overstadig berusede personer ved stengetid.Litt under halvparten av all volden i Trondheim kommune finner sted i Midtbyen, og 25 prosent av alle legemssakene i Midtbyen fant sted nederst i Nordre gate. Store deler av politiets ressurser er bundet opp i dette området i helgene.-Dette er direkte latterlig

Utelivsbaron Jim Jacobsen karakteriserer statistikken fra politiet som direkte latterlig. Han hevder svart skjenking har overtatt for restaurantene når de må stenge tidligere.–Det pågår nachspiel i svarte nattklubber. Organiserte kriminelle har fått servert på et sølvfat fra et handlingslammet politi og politikere som er avholdsfanatikere, tordner Jim Jacobsen, styreleder ved Downtown i Trondheim.Han forteller at i andre land utvides skjenketidene for å få mer kontroll med serveringen av alkohol. I Norge går man stikk motsatt vei.–Jeg har jobbet i restaurantbransjen siden 1968, og kjenner forholdene ut og inn. Jeg vet hva som foregår nattestid.Jacobsen sitter i serveringsutvalget i NHO, og mener NHO har gjort altfor lite for å protestere mot de nye skjenketidsbestemmelsene. Han tror flere medlemsbedrifter vil melde seg ut.–På Downtown har vi 100 ansatte og har måttet redusere lønningene med to millioner kroner. Skjenkingen er flyttet til svarte nattklubber.–Tror du ikke på tallene fra politiet i Trondheim om mindre vold med nye stengetider?–Nei, det kan bevises at tallene er feil. Politiets statistikk er direkte latterlig. Det er som å klemme på en ballong, ut tyter det med svart skjenking, prostitusjon og vold på svarte skjenkesteder. Men det nytter ikke å snakke med politiet om dette, de er blitt så arrogante. Han hevder at det hele startet med politidirektøren som ville spare penger og som derfor ville stenge restaurantene tidligere. Dette ble fulgt opp en justisministeren som er avholdsfanatiker.

 
På forsiden nå