Flere tusen papirløse i Norge

Ifølge SSB er det 18000 papirløse flyktninger i Norge. Interesseorganisasjonene Noas eller Seif mener tallet er langt lavere.

  Foto: SCANPIX

Saken oppdateres.

Ifølge SSB er det 18000 papirløse flyktninger i Norge. Interesseorganisasjonene Noas eller Seif mener tallet er langt lavere.

– Vi tror det dreier seg om 1000-1500, sier generalsekretær Sylo Taraku i Noas (Norsk Organisasjon for asylsøkere).

Noas legger vekt på at det må skilles mellom personer som aldri har meldt seg, og mennesker som har meldt seg, ikke fått asyl og fått endelig avslag og som Norge ikke har kunnet returnere etter fem år.

– Det er veldig vanskelig å finne ut av hvor mange papirløse flyktninger det er i Norge. De som har kommet frem til tallet på 18000 i SSB, kjenner ikke miljøet. Folk reiser hjem, de reiser til andre land. Det er en stor dynamikk i dette, mener Taraku i Noas.

18000 er heller ikke et tall Seif (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) opererer med.

– Det gjør heller ikke Politiets utlendingsenhet. De mener at tallet på personer som har vært her i landet over tid uten lovlig opphold, er 6-8000. Vi mener det er nærmere 5000 enn 10000, sier Jon Ole Martinsen i Seif. Han mener SSBs tall er blitt til kun gjennom en teoretisk tilnærming.

Når det gjelder de som har vært her lengst, mer enn fem år, mener Seif at det ikke er flere enn 1000-1500.

– Vårt anslag er basert på kontakter vi har med denne gruppen, og at det er mer reelt enn det SSB er kommet frem til, sier Martinsen.

 
        
            (Foto: SCANPIX)

  Foto: SCANPIX

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå