Flere tusen papirløse i Norge

Ifølge SSB er det 18000 papirløse flyktninger i Norge. Interesseorganisasjonene Noas eller Seif mener tallet er langt lavere.

  Foto: SCANPIX

Ifølge SSB er det 18000 papirløse flyktninger i Norge. Interesseorganisasjonene Noas eller Seif mener tallet er langt lavere.