Viktig å ta prøver fort

GHB-forgiftede som kommer seg på sykehus og får behandling, går det stort sett alltid bra med.

Det opplyser konstituert overlege Arne Helland ved St. Olavs Hospital.